Het NISI organiseert verscheidene werkgroepen. Het doel van de werkgroepen is enerzijds kennisuitwisseling en anderzijds ontwikkeling van het vakgebied.

 

Werkgroep user stories

Door: Garm Lucassen

In de westerse wereld worden user stories gebruikt door ongeveer 30% van alle bedrijven. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is er echter bar weinig bekend over user stories. Sinds 2015 probeert Garm Lucassen te duiden hoe en waarom user stories eigenlijk effectief zijn. Maar ook: hoe kunnen we de praktijk helpen nog beter te werken met user stories? 

We zijn reeds een eind op weg, maar er zijn nog zat onbeantwoorde vragen. In de werkgroep user stories gaan we op zoek naar een, voor de praktijk, interessant onderwerp en zullen dit vervolgens tezamen doorgronden. De uiteindelijke resultaten kunt u gelijk gaan toepassen in uw organisatie en verschijnen op termijn in een gezamenlijke publicatie.
 

Druk op onderstaande knop om te mailen naar g.lucassen@nisi.nl of bel op 030 2685398 voor meer informatie.

.

Software architectuur

Door: Slinger Jansen

In de Werkgroep Software Architectuur bespreken we met ervaren software architecten de ervaringen en competenties van het vakgebied. Onderwerpen waaraan we denken zijn:

  • Best practices en patterns bij het ontwerpen van architecturen
  • Architectuur en agile teams
  • Opleidingen en curricula voor software architecten
  • Trade-off analyses en besluitvorming bij kwaliteitsattributen
  • Evaluatie en reconstructie van architecturen
  • Architecturen voor cloud en mobile
  • Documentatiestandaarden en tooling

De bedoeling van deze werkgroep is om op basis van best practices en wetenschappelijke literatuur tot een tot een aanbeveling voor een curriculum voor software architecturen te komen. We willen ook blinde vlekken voor gezamenlijk onderzoek identificeren en aanpakken. Voor de deelnemende architecten is dit een unieke werkgroep en tevens mogelijkheid om met collega’s ervaringen uit te wisselen.

WERKGROEP CONTINUOUS DELIVERY 3.0

Door: Jan Vlietland

In de werkgroep Continuous Delivery 3.0 delen bedrijven ervaringen op het gebied van Continuous Delivery. Ook komt Continuous Intelligence uitgebreid aan bod. Welke databronnen gebruik je om inzicht te krijgen in je gebruiker? Welke data analytics verzamel je?

Inmiddels hebben we al diverse producten ontwikkeld. en we zien nu de volgende agenda:

  • In 2015 hebben we het Agile maturity framework met Continuous Delivery ontwikkeld. Dit maturity framework gaan we uitbreiden met Continuous Intelligence. Continuous Intelligence is het verzamelen en analyseren van gebruiksgegevens.
  • In 2016 hebben we een Continuous Delivery platform ontwikkeld. Dit willen we nu ontwikkelen in de werkgroep en beschikbaar stellen voor productsoftwarebedrijven.

We zoeken enthousiaste medewerkers uit softwarebedrijven die willen halen en brengen in de werkgroep. Wil je meedoen? Meld je dan aan door de klikken op onderstaande knop of te bellen naar 030-2685398.