Het NISI organiseert verscheidene werkgroepen. Het doel van de werkgroepen is enerzijds kennisuitwisseling en anderzijds ontwikkeling van het vakgebied.

 

Software architectuur

In de Werkgroep Software Architectuur bespreken we met ervaren software architecten de ervaringen en competenties van het vakgebied. Onderwerpen waaraan we denken zijn:

  • Best practices en patterns bij het ontwerpen van architecturen
  • Architectuur en agile teams
  • Opleidingen en curricula voor software architecten
  • Trade-off analyses en besluitvorming bij kwaliteitsattributen
  • Evaluatie en reconstructie van architecturen
  • Architecturen voor cloud en mobile
  • Documentatiestandaarden en tooling

De bedoeling van deze werkgroep is om op basis van best practices en wetenschappelijke literatuur tot een tot een aanbeveling voor een curriculum voor software architecturen te komen. We willen ook blinde vlekken voor gezamenlijk onderzoek identificeren en aanpakken. Voor de deelnemende architecten is dit een unieke werkgroep en tevens mogelijkheid om met collega’s ervaringen uit te wisselen.

Werkgroep user stories

In de westerse wereld worden user stories gebruikt door ongeveer 30% van alle bedrijven. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is er echter bar weinig bekend over user stories. Sinds 2015 probeert Garm Lucassen te duiden hoe en waarom user stories eigenlijk effectief zijn. Maar ook: hoe kunnen we de praktijk helpen nog beter te werken met user stories? 

We zijn reeds een eind op weg, maar er zijn nog zat onbeantwoorde vragen. In de werkgroep user stories gaan we op zoek naar een, voor de praktijk, interessant onderwerp en zullen dit vervolgens tezamen doorgronden. De uiteindelijke resultaten kunt u gelijk gaan toepassen in uw organisatie en verschijnen op termijn in een gezamenlijke publicatie.
 

Druk op onderstaande knop om te mailen naar g.lucassen@nisi.nl of bel op 030 2685398 voor meer informatie.