Continuous Delivery 3.0 Scan

Bij de Vrije Universiteit is onderstaande scan ontwikkeld. De scan meet objectief de status van Continuous Delivery 3.0. Het is een uitstekende leidraad voor het implementeren van Continuous Delivery in uw organisatie.

agile scope

Scope

De scan omvat de drie kerngebieden bij de implementatie van Continuous Delivery 3.0:
1. Technology (CD 3.0 & Tooling)
2. Process & Organization
3. People & Culture

De scan is gegrond in de wetenschap en de praktijk. De scan bevat in totaal 230 meetpunten, in de vorm van stellingen.

Resultaten

De resultaten worden teruggekoppeld met een presentatie. Hiervoor  hanteren we interactieve rapportages. Hieronder zie je een voorbeeld van zo'n rapportage. Indien de scan meerdere malen wordt toegepast hanteren we trendrapportages,.

AgileScanReport.png

Aanpak

De aanpak bestaat uit vijf stappen:
1.       Bepalen specifieke scandoelen
2.       Voorbereiden van de scan
3.       Uitvoeren van de scan
4.       Verwerken van de resultaten
5.       Terugkoppelen van de resultaten

De scan begint met het bepalen van de doelstelling (1). Vervolgens wordt de scan voorbereid (2). Bijvoorbeeld, als de opdrachtgever vraagt om alleen de Scrum processen te scannen, dan wordt de scan tot dat beperkt. Daarna vind de scan plaats (3). De uitvoering omvat het houden van interviews, en het reviewen van artefacts, zoals documenten en systemen. Na elk interview verwerken we de resultaten (4). Als voldoende informatie is verzameld dan verwerken we deze tot een eindresultaat. In deze laatste stap koppelen we dat terug in een gezamenlijke sessie (5).

Na de scan kan de organisatie zelf aan de slag met het verder uitrollen van Continuous Delivery 3.0 in de organisatie.
 

Voor u ook interessant?
Heb je interesse in deze scan bij jouw bedrijf uitvoeren? Neem dan contact met het NISI via onderstaand formulier of bel direct 030 - 268 5398.
 

Onder licentie uitvoeren

De scan kan ook onder licentie door softwarebedrijven worden gebruikt.