de cursussen zijn ontwikkeld in samenwerking met de software industrie en Universiteit utrecht. Veel van onze cursussen leiden tot internationaal erkende certificering.

 
 

Agile Software Architecture

De rol van architect wordt steeds complexer. Technologieën veranderen continue, de softwarekwaliteitseisen zijn hoger en de omgeving verwachten in een hoger tempo nieuwe functionaliteiten. In deze cursus leer je hoe je als softwarearchitect in dit spanningsveld succesvol wordt en blijft. In de cursus hanteren we daarbij een mix van traditionele en Agile methoden. De architect leert om te bewegen van Technical Debt naar Technical Surplus. De cursist kan met de kennis de eigen werkproducten en de organisatie professionaliseren.

 

Continuous Delivery & Continuous INtelligence

Steeds meer softwarebedrijven transformeren zich tot Agile enterprises. Zulke Agile enterprises leveren continue software aan klanten. Hiervoor gebruiken ze Continuous Delivery. Deze cursus behandelt de gehele lifecycle, met Continuous Intelligence, Continuous Planning en Continsuous Delivery. Continuous Intelligence gebruikt bigdata concepten om inzicht te krijgen in de gebruiker. Continuous Planning ondersteunt het Agile backlog management proces. Continuous Delivery maakt het mogelijk om software zeer snel te integreren, testen en uit te rollen. Onder meer gastsprekers van Google Nederland en Microsoft Nederland vertellen over hun visie en geven demonstraties.

 

BUSINESS DEVELOPMENT VOOR MANAGERS VAN PRODUCTSOFTWAREBEDRIJVEN

Een goede salesman of -vrouw kan de omzet van een productsoftwarebedrijf slechts  incrementeel verhogen. De ware groei binnen een softwarebedrijf is te behalen via business development. Als een CXO (=CTO, CEO, COO, CTO, etc.) zich weet vrij te spelen door goed management, kan deze zich gaan richten op echte kansen: internationalisatie, overnames, productinnovatie, partnering, etc. In deze cursus adresseren we precies die uitdagingen. Eerst gaan we in op het vrij spelen van de manager en daarna pakken we de verschillende thema’s die ertoe geleid hebben dat bedrijven explosieve groei konden doormaken.

 

Software Product Management

Veel bedrijven willen hun focus verleggen van maatwerksoftware naar standaard softwareproducten. We zien daarom dat het belang en de relevantie van de functie productmanager groeit. De productmanager is verantwoordelijk voor het bepalen van de nieuwe functionaliteit die per release geïmplementeerd zal worden. Daarbij is hij de spil tussen de interne stakeholders (zoals sales en development) en externe stakeholders (zoals klanten en partners).  

 
Image2.jpg

Blockchain Databases

Blockchain is een autonoom, gedecentraliseerd, digitaal grootboek. Met Blockchain kun je gegevens in een gedecentraliseerde database veilig bewaren. Blockchain werd voor het eerst op grote schale gebruikt met de introductie van de Bitcoin munt.

In deze cursus leer je over de architectuur van Blockchain en hoe je de Blockchain technologie inzet in je softwareproducten. Als je de cursus hebt afgerond heb je een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van Blockchain expertise en ben je hiervoor direct inzetbaar bij je bedrijf.

 
Product Owner.png

Advanced Agile PRODUCT OWNERSHIP

Veel softwaregedreven bedrijven ervaren de voordelen van het Agile werken. De Product Owner rol blijkt hierin een cruciale rol te hebben. Er wordt dan ook veel van de Product Owner verwacht, zoals productmanagement, stakeholdermanagement en backlogmanagement.

In deze cursus komen al deze facetten aan bod. Daarnaast leer je ook hoe je je rol kunt handhaven in een grotere, complexere organisatie. 

 

Agile/Scrum Coaching

Veel software-gedreven bedrijven ervaren inmiddels de voordelen van het Agile werken. De Scrum Master is daarin de inspirerende aanjager van een of meerdere teams. Organisaties die de Scrum Masterrol goed hebben ingericht weten hoe belangrijk deze is.

Deze training bied je inzicht in de rol van Professional Scrum Master en leidt je op tot het wereldwijd erkende certificaat PSM1. Daarnaast leren we je de Agile coachrol vervullen en wat daarin allemaal belangrijk is. Zo word je een echte gesprekspartner op zowel teamniveau als managementniveau.