Agile Software Architecture

De rol van architect wordt continu complexer, door nieuwe technologieën, nieuwe softwarearchitecturen, hogere eisen aan kwaliteit, en een legacy codebase. In deze cursus leer je hoe je als architect temidden van deze ontwikkelingen succesvol wordt en blijft. De cursus legt de focus op Agile architecturen en de nog steeds geldende traditionele architecturen. Deze cursus helpt je om te gaan van technical debt, naar technical surplus. Met de kennis in deze cursus pas je een professionaliseringslag toe op de eigen werkzaamheden en op de organisatie waarin je werkzaam bent. Cursus is een typische vereiste voor promotie naar senior architect. Verder gaan we aan de hand van cases dieper in op moderne patronen, zoals Microservices, CQRS, Event Sourcing, en cloud architecturen.

Cursus en onderwerpen

In deze cursus wordt ingegaan op de rol van architectuur in een moderne organisatie. We bekijken daarbij de organisatorische aspecten (25%) en technische aspecten (75%). We gaan in op architectuurmethodieken en het toepassen daarvan. Daarbij gebruiken we open cases, zoals van Chrome, AFAS, en Netflix.

De cursus heeft twee belangrijke pijlers: moderne architectuurtechnieken en de rol en methoden die een architect tot zijn beschikking heeft. Op het gebied van moderne architectuurtechnieken gaan we dieper in op event sourcing, CQRS, Microservices en legacy systemen, en cloud architecturen.

Een belangrijk aspect van de cursus is feedback geven op het eigen functioneren als architect en het delen van ervaringen met andere architecten. Deelnemers leren ook hoe architectuur te beoordelen en hoe je 'architectural smells" ruim van tevoren identificeert. Verder leer je hoe je monitoring en feedback in de architectuur verwerkt, zonder de integriteit van het product te schaden.

Een ander aspect dat de cursus benadrukt is schaalbaarheid: hoe ga je om met performance problemen en hoe "engineer" je een oplossing voor dergelijke problemen. We helpen je dus om de architectuur te ontwerpen en te ontwikkelen als langdurige, duurzame oplossing. Onderdeel daarvan is het gebruik van Cloud Solutions. Tevens zijn kwaliteit en betrouwbaarheid onderwerpen die uitgebreid aan de orde komen, in de context van bestaande cases en de architectuur waarvoor je verantwoordelijk hebt.

De cursus heeft als doel om jou als architect een allround achtergrond te geven. We leren je op product op productportfolio niveau beslissingen te nemen. De architect zal na het afsluiten van deze cursus de rol professioneler vervullen.

Het programma ziet er als volgt uit:

De kosten van de cursus bedragen € 2.795,- per persoon excl. btw (€ 2.600,- voor leden van Nederland~ICT). Hierbij is al het benodigde cursusmateriaal inbegrepen. 

De cursisten dienen minimaal 5 jaar ontwikkelervaring te hebben. De cursisten kunnen voor de opdrachten gebruik maken van assistentie vanuit Universiteit Utrecht op vaste momenten.

Een belangrijk deel van de cursus is dat cursisten kennis uitwisselen voor wat betreft de architecturen waar ze aan werken.  

De cursus bestaat uit 8 na-middagen van 15:00-19:00 op de Uithof in Utrecht. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Aanmelden

Dit is het aanmeldformulier voor deze cursus van de Universiteit Utrecht. Na het invullen van dit formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om uw inschrijving te voltooien.

Hoe heeft u ons gevonden? *
U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
*

CursusLocatie

Buys Ballotgebouw 262
Princetonplein 5
Utrecht, 3584CC
030 268 5398