Blockchain Databases

Een Blockchain is een gedecentraliseerde verzameling gegevens (data) in een keten georganiseerd. Elke schakel in de keten is beveiligd tegen veranderen, door het toevoegen van een sleutel (de hash). Deze sleutel is gebaseerd op de gegevens in de eerdere schakels. De decentralisatie zorgt dat er meerdere (vele) kopieën bestaan. De combinatie van decentralisatie en hashen maakt frauderen met de database bijna uitgesloten. Met Blockchain kun je gegevens in een gedecentraliseerde database daarom veilig bewaren.

Blockchain werd voor het eerst op grote schaal gebruikt met de introductie van de Bitcoin munt, maar inmiddels zijn er vele toepassingen, zoals hyperledgers en smart contracts.

In deze cursus leer je alles over Blockchain en hoe je Blockchain technologie inzet in je organisatie. Als je de cursus hebt afgerond heb je een grote ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van Blockchain en kun je je eigen Blockchain ontwikkelen en implementeren.

In de cursus behandelen we eerst de Blockchain essentials, zoals distributed databases, decentralization en blockchain mining, zoals in het kort in onderstaande video wordt getoond:

 
Concept behind a blockchain, part of nisi.nl/cursussen/blockchain-databases
 

Vervolgens behandelen we Blockchain 2.0 met Smart contracting. We behandelen daarbij toepassingen van blockchain, zoals currency, copyright handling, bij trading en in logistics. Daarin behandelen we bestaande Blockchain offerings, zoals banking, hyperledgers fabric en het programmeren van Blockchain met IBM, Linux and Microsoft.

We laten in de cursus vele live voorbeelden zien waarbij we Blockchains zelf creëren, zoals in onderstaande video

 
We program a blockchain database, as part of the course: nisi.nl/cursussen/blockchain-databases based on the blockchain concept, shown in: vimeo.com/246094731
 

Om de Blockchain te implementeren heb je infrastructuur nodig; we laten voorbeelden zien van zulke infrastructuur. We behandelen daarin performance, mining and security. We behandelen ook de organisatie rondom Blockchain. Tenslotte behandelen we Blockchain implementaties en hoe je je de Blockchain pilot succesvol kan uitrollen in de organisatie.

De cursus bestaat uit acht cursusdagdelen. In elk dagdeel behandelen we één van de onderwerpen. In het eerste dagdeel vertellen we je de basisconcepten. Er is veel ruimte voor kennisdeling en discussie met medecursisten van andere bedrijven. De cursus is door de dagdelen uitstekend geschikt om in wekelijkse cycli je kennis en je netwerk verder te ontwikkelen. Met de diepgaande en praktische cursus Blockchain word je in staat gesteld om binnen organisaties echt het verschil te maken op Blockchain-gebied.

 

Doelgroep en kosten

De cursus is geschikt voor een brede groep. De ervaring leert dat de combinatie van management en technici de beste resultaten oplevert. De cursisten kunnen voor de opdrachten gebruik maken van assistentie vanuit Universiteit Utrecht op vaste momenten. De cursus sluit af met een examen van het Nederlands Instituut voor de Software Industrie en certificering uitgegeven door de Universiteit.

De cursus bestaat uit 8 na-middagen van 15:00-19:00 op het Science Park universiteit Utrecht. De kosten van de cursus zullen € 2.995,- per persoon, excl. btw bedragen (€ 2.895,- voor leden van Nederland~ICT). Hierbij is het benodigde cursusmateriaal inbegrepen.

Aanmelden

Heb je interesse in de cursus? Stuur dan een bericht via het contactformulier., bovenin deze pagina Wil je je inschrijven? Vul dan het onderstaande aanmeldformulier in. Na aanmelding nemen we contact met je op. In overleg met jou en andere geïnteresseerden stemmen we startdatum in 2018 af.

Hoe heeft u ons gevonden? *
U kunt meerdere antwoorden aangeven.
*
 1. Friedlmaier, M., Tumasjan, A., & Welpe, I. M. (2016). Disrupting Industries With Blockchain: The Industry, Venture Capital Funding, and Regional Distribution of Blockchain Ventures.

 2. Hyvärinen, H., Risius, M., & Friis, G. (2017). A Blockchain-Based Approach Towards Overcoming Financial Fraud in Public Sector Services. Business & Information Systems Engineering, 59(6), 441-456.

 3. Lewis, R., McPartland, J., & Ranjan, R. (2017). Blockchain and Financial Market Innovation. Economic Perspectives, (7), 2-12.

 4. McConaghy, T., Marques, R., Müller, A., De Jonghe, D., McConaghy, T., McMullen, G., ... & Granzotto, A. (2016). BigchainDB: a scalable blockchain database. white paper, BigChainDB.

 5. Kennedy, Z. C., Stephenson, D. E., Christ, J. F., Pope, T. R., Arey, B. W., Barrett, C. A., & Warner, M. G. (2017). Enhanced anti-counterfeiting measures for additive manufacturing: coupling lanthanide nanomaterial chemical signatures with blockchain technology. Journal of Materials Chemistry C, 5(37), 9570-9578.

 6. Kim, H. M. (2016). IoT and Blockchain Aware Ontologies for Supply Chain Provenance.

 7. Mattila, J. (2016). The blockchain phenomenon. ):‘Book The Blockchain Phenomenon’(Berkeley Roundtable of the International Economy, 2016, edn.).

 8. Peck, M. E. (2017). Blockchain world-Do you need a blockchain? This chart will tell you if the technology can solve your problem. IEEE Spectrum, 54(10), 38-60.

 9. Scott, B. (2016). How can cryptocurrency and blockchain technology play a role in building social and solidarity finance?(No. 2016-1). UNRISD Working Paper.

 10. Shrier, D., Wu, W., & Pentland, A. (2016). Blockchain & infrastructure (identity, data security). MIT Connection Science, 1-18.

 11. Yasaweerasinghelage, R., Staples, M., & Weber, I. (2017, April). Predicting Latency of Blockchain-Based Systems Using Architectural Modelling and Simulation. In Software Architecture (ICSA), 2017 IEEE International Conference on(pp. 253-256). IEEE.

CursusLocatie

Buys Ballotgebouw 262
Princetonplein 5
Utrecht, 3584CC
030 268 5398