CURSUSBESCHRIJVING

De cursus bestaat uit acht wekelijkse cursusdagdelen. In elk dagdeel behandelen we een onderdeel met gastsprekers en vele voorbeelden. We nodigen Nederlandse top-experts uit die hand-on demonstraties geven. In het eerste dagdeel vertellen we je de basisconcepten. In de overige delen gaan we diep in op elk van de onderwerpen. We houden het daarbij praktisch. Er is volop ruimte voor kennisdeling en interactie met medecursisten van andere bedrijven. De cursus met wekelijkse dagdelen nodigt uit om in wekelijkse cycli de kennis in de praktijk toe te passen. Na de cursus ben je een Cybersecurity expert en heb je in je organisatie al het verschil gemaakt.

Demonstraties

Voor demonstraties gebruiken we een sterk verbeterde versie van Kali Linux. Via een Risk Assessment bieden we een leidraad hoe digitale veiligheid in de eigen organisatie wordt ingebed. Ook geven we inzicht in het managen van zo’n security traject. Door de praktische insteek met demonstraties en gastsprekers ben je hiervoor direct inzetbaar.