Agile Software architecture

Slinger Jansen


In de intervisiegroep Software Architectuur bespreken we met ervaren software architecten de ervaringen en competenties van het vakgebied. Onderwerpen zijn:

  • Best practices en patterns bij het ontwerpen van architecturen

  • Architectuur en Agile teams

  • Opleidingen en curricula voor software architecten

  • Trade-off analyses en besluitvorming bij kwaliteitsattributen

  • Evaluatie en reconstructie van architecturen

  • Architecturen voor cloud en mobile

  • Documentatiestandaarden en tooling

De bedoeling van deze groep is om op basis van best practices en wetenschappelijke literatuur tot een tot een aanbeveling voor een curriculum voor software architecturen te komen. We willen ook blinde vlekken voor gezamenlijk onderzoek identificeren en aanpakken. Voor de deelnemende architecten is dit een unieke groep en tevens mogelijkheid om met collega’s ervaringen uit te wisselen.