User stories

Garm Lucassen


In de westerse wereld worden user stories gebruikt door ongeveer 30% van alle bedrijven. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is er echter bar weinig bekend over user stories. Sinds 2015 probeert Garm Lucassen te duiden hoe en waarom user stories eigenlijk effectief zijn. Maar ook: hoe kunnen we de praktijk helpen nog beter te werken met user stories? 

We zijn reeds een eind op weg, maar er zijn nog zat onbeantwoorde vragen. In de werkgroep user stories gaan we op zoek naar een, voor de praktijk, interessant onderwerp en zullen dit vervolgens tezamen doorgronden. De uiteindelijke resultaten kunt u gelijk gaan toepassen in uw organisatie en verschijnen op termijn in een gezamenlijke publicatie.