Even voorstellen Slinger Jansen

Slinger Jansen is docent onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en één van de oprichters van het NISI. In 5 vragen stellen we Slinger aan u voor.

1. Wat is jouw specialisme als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht?

Als docent onderzoeker verricht ik onderzoek naar de software-industrie en met name naar appstores van platformen zoals iOS, Google Play, Amazon, Facebook, en Exact online.
Mijn proefschrift ging over de toenemende mate van samenwerking tussen softwarebedrijven en vandaar uit heb ik me verder gespecialiseerd op dit onderwerp. Tegenwoordig zijn er duizenden softwarebouwers die samenwerken om software te leveren aan de gebruiker, terwijl dit vroeger slechts op kleine schaal gebeurde, met hooguit drie producenten gezamenlijk. Die samenwerkingsverbanden zijn vaak interessant en leiden tot innovatie. 

"Het laboratorium voor software onderzoek is het bedrijfsleven" 
- Slinger Jansen

2. Je bent één van de oprichters van het NISI. Hoe is het idee voor NISI ontstaan?

Ik werk op de Universiteit in het team van professor Sjaak Brinkkemper. We hadden allebei behoefte aan een uitbreiding van onze academische activiteiten naar de software-industrie. Het NISI is samen met mensen uit het bedrijfsleven opgericht om de kennisuitwisseling binnen de Nederlandse softwaresector en de wetenschap te stimuleren. 

3. Wat verwacht je in de toekomst met het NISI te kunnen bereiken?

Het NISI is bedoeld als platform om academische kennis beter in de praktijk te brengen, naast het opleiden van studenten. Het is ook een plek voor het bedrijfsleven om kennis te brengen en een bijdrage te leveren aan de wetenschap. We werken veel samen met professionals en doen onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld met Exact en AFAS. Ons laboratorium bevindt zich niet binnen de muren van de universiteit, maar is voor ons het bedrijfsleven. 

4. Welke onderzoeken houdt je je mee bezig?

In samenwerking met AFAS werken we aan een onderzoek om hun 1 miljoen gebruikers nog sneller en dynamischer te bedienen. Het belangrijkste aspect daarbij is dat software nooit meer downtime heeft. Zelfs met 100 updates per week of per dag. We onderzoeken als het ware hoe je de motor van en rijdende auto kunt aanpassen, terwijl de bestuurder er niks van merkt. 

5. Tot slot, waar zie je jezelf over 5 jaar?

Over vijf jaar ben ik hopelijk hoogleraar appstores  en geef ik les en begeleid ik onderzoek naar het bouwen van platforms. De centrale vraag voor apps in de toekomst is wat mij betreft veiligheid. Hoe weet je dat iets een veilige app is of niet? Vertrouwen en veiligheid zijn twee belangrijke aspecten voor samenwerking in de software-industrie in de toekomst.

Meer over Slinger Jansen
Slinger Jansen organiseert bij het NISI o.a. de training Business development voor managers van productsoftware bedrijven en de cursus Agile Software Architecture. Meer informatie over de cursus AMDE
 

Jan Vlietland