Even voorstellen: Garm Lucassen

Garm Lucassen is  promovendus aan de Universiteit Utrecht. Hij verricht onderzoek naar Software Product Management & Software Architectuur en specifiek daarin het fenomeen User Stories. Garm is medeoprichter van het NISI.

Waar richt je onderzoek zich op?

Ik onderzoek de samenwerking in de software industrie tussen technici (zoals software ontwikkelaars) en niet-technici (zoals product managers). Klantwensen moeten worden gecommuniceerd naar de technici. Ik kijk daarbij naar het gebruik van User Stories, een eenvoudige manier om klantwensen te beschrijven. Ongeveer de helft van alle bedrijven ter wereld maken gebruik van zulke User Stories, terwijl er weinig onderzoek naar wordt gedaan. Het is een uitdaging om User Stories te beschrijven zodat beide bloedgroepen elkaar begrijpen.

Waarom kies je voor User Stories?

Veel van het traditionele requirements onderwijs is formeler, met het gebruik van meer documentatie; veel specificaties en starre formats. Toen ik bij Inspire in Utrecht aan de slag ging met web development kwam ik in aanraking met User Stories. Ik zag dat wanneer iemand duidelijke User Stories maakt en goed doorspreekt, dit een groot positief effect heeft op de ontwikkeling van de software. Er is minder miscommunicatie, een prettigere samenwerking en minder tijdverlies om specificaties vast te leggen.

Vind jij de User Stories de ultieme requirements tool?

User Stories zijn bij uitstek geschikt voor interactieve websites en apps. Wanneer je raketten of treinen of complexe systemen ontwikkelt blijkt het minder goed toepasbaar. In Nederland zijn er veel softwarebedrijven die minder gecompliceerde toepassingen maken. Voor hen is het gebruik van User Stories waardevol om snel te kunnen schakelen en problemen op te lossen. In Duitsland waar nog veel zware industrie is, zie je dat het minder in gebruik is. De flexibiliteit van User Stories is dan minder geschikt.

Je was betrokken bij de oprichting van het NISI. Wat is je rol bij het NISI?

Ik geef cursussen bij het NISI,  o.a. de cursus Software Product Management en Advanced Product Ownership. In de markt is er veel behoefte aan duidelijkheid over die rollen. Bedrijven en medewerkers willen graag weten ‘wat hoor je nou te doen’. Veel mensen komen via een omweg in de rol van Software Product Manager of Product Owner terecht en missen de theorie om dit goed uit te voeren. Tijdens deze cursussen bieden we ze het theoretische kader om van hun software producten een succes te maken. In de cursus Software Product Management gaan we dus veel breder dan het schrijven van goede User Stories.

Hoe heeft het NISI je geholpen met de wetenschap?

De contacten bij het NISI zijn erg waardevol voor de onderzoekers bij de Universiteit. Ik heb veel kennis gekregen hoe bepaalde bedrijven werken, waardoor ik de juiste mensen kan vragen om mee te helpen met de onderzoeken.

Waar denk je dat het in de toekomst heen gaat met de User Stories?

Ik denk dat in de toekomst er nog meer mogelijk zal zijn op het gebied van User Story visualisatie. Met goede en helder geformuleerde User Stories kun je artificial intelligence inzetten om informatie uit die User Stories om te zetten in visuele informatie. Visualisaties geven de eindgebruiker een goed beeld van wat er gemaakt gaat worden. Mensen zijn immers visueel ingesteld en zo is de discussie makkelijker te starten. Er komen dus meer inhoudelijke discussies over de software. Ik verwacht dat er minder geschreven en meer gevisualiseerde User Stories gebruikt gaan worden richting niet-technici. Door visualisatie wordt het gesprek minder technisch en meer op de eindklant toegespitst.

Op Garm zijn blog lees je meer informatie over zijn onderzoek naar User Stories en de ontwikkeling van o.a. Grimm User Stories.
 

SPMJan Vlietland