Minder administratie voor zorgverleners door spraaktechnologie

Zorgverleners besteden tot wel 40% van hun tijd aan adequate documentatie. Dit kan en moet efficiënter. Met de huidige technologie moet het mogelijk zijn om dit proces te automatiseren, daar zijn de onderzoekers van het Care2Report programma van de Universiteit Utrecht van overtuigd.

Bij de Universiteit Utrecht is in samenwerking met het NISI een onderzoeksprogramma gestart onder leiding van prof. Sjaak Brinkkemper. De onderzoekers beogen met behulp van spraak- en actieherkenningstechnologie administratie in de zorg te automatiseren. De ambitie van de onderzoekers is om vanuit de interactie tussen zorgverlener en patiënt met behulp van een audiovisueel device automatisch een voorstel voor de rapportage af te leiden.

Het idee voor het onderzoeksprogramma komt voort uit een maatschappelijk probleem: de hoge administratiedruk in de zorg. Zorgverleners besteden tot wel 40% van hun tijd aan adequate documentatie en dit kan en moet efficiënter. Er wordt met name veel tijd besteed aan het aanmaken en bijhouden van het elektronisch patiëntendossier. Met de huidige technologie moet het mogelijk zijn om dit proces te automatiseren. Door middel van spraakherkenning wordt de verbale communicatie omgezet naar tekst; met behulp van video- en sensortechnologie worden handelingen en metingen vastgelegd. De data uit deze bronnen wordt op een slimme manier gecombineerd en zal uiteindelijk leiden tot een voorstel voor het verslag zoals deze in het patiëntendossier moet komen. Dit moet leiden tot een drastische reductie van de administratieve druk en een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de persoonlijke omgang in de zorg.

Het onderzoek is een goed voorbeeld van de toepassing van innovatieve technologie in de praktijk. De mogelijke toepassingen van deze technologie beperken zich zeker niet tot het zorgdomein. Denk bijvoorbeeld ook aan interacties met een klantenservice, maar ook aan rapportages bij vergaderingen en nog veel meer: de mogelijkheden zijn eindeloos.

Wil je meer lezen over het Care2Report programma? Ga dan naar www.care2report.nl.

NISI NISI