De afstand tussen universiteiten en de software-industrie verkleinen

Gastspreker Jan Vlietland.jpeg

Het Nederlands Instituut voor de Software Industrie (het NISI) wil de Nederlandse software-industrie ondersteunen. Volgens dr. Jan Vlietland, mede-oprichter, heeft Nederland de mogelijkheid om een vooraanstaande positie te verwerven in de software ontwikkeling. Daarnaast vindt Jan dat we onderzoek beter moeten benutten voor concrete innovatieve toepassingen.

Jan Vlietland is van mening dat we de Nederlandse software-industrie actief moeten stimuleren, waardoor er (nog) meer kennis opgebouwd wordt op het gebied van softwareontwikkeling. Als we dat doen zijn we minder afhankelijk van buitenlandse kennis.

Nederland is te klein om te concurreren met cloud-providers, zoals Google en Amazon.     Welk Nederlands informaticabedrijf zou zo’n enorme infrastructuur wereldwijd kunnen neerzetten? We moeten dan al snel op Europees niveau kijken. In de positie van een softwarebedrijf is het mogelijk om cloud-based al heel snel op te schalen. Hierdoor heb je op softwaregebied juist wel de mogelijkheid om hele specifieke kennis te ontwikkelen en te benutten. Op deze manier kan Nederland een vooraanstaande positie op het gebied van softwarekennis en Software as a Service (SaaS) veroveren.

Het NISI is opgericht om de wetenschap beter te verbinden met de praktijk. Daarnaast vindt het NISI het belangrijk dat studenten kennis hebben van de nieuwste technologieën op het gebied van softwareontwikkeling. De brug tussen universiteiten en software bedrijven is nog beperkt gelegd. ‘‘In eerste instantie ontstaat er vaak weerstand binnen bedrijven om nieuwe technologie te omarmen’’, aldus Jan Vlietland.

Informatica-studenten blijken echter heel goed in staat om vernieuwingen binnen bedrijven te laten adopteren. Op dit moment doen we dit vanuit het Young Professional Programma (YPP), een spin-off van het NISI. De studenten kunnen via het YPP de nieuwste kennis aan organisaties uitdragen. ‘‘Op deze manier ontstaat er meer innovatie binnen Nederlandse bedrijven. We hopen zo dat Nederland een vooraanstaande positie verwerft’’, volgens Jan Vlietland.

Dr. Jan Vlietland is mede-oprichter van het Nederlands Instituut voor de Sotware Industrie en doceert aan Universiteit Utrecht, Continuous Delivery 3.0 en Software Engineering. Daarnaast runt Jan het Young Professional Programma, dat talentvolle informaticastudenten ondersteunt in het ontwikkelen van de nodige praktijkkennis. Jan ziet graag dat andere universiteiten zich aansluiten bij het NISI: ‘‘samen met andere universiteiten kunnen we nog meer praktijkonderzoek verrichten, waar echt behoefte aan is’’.

Wil je meer weten over het Young Professional Programma? Ga dan naar www.search4solutions.nl/youngprofessionals/introduction/