Cursus Software Product Management Inhoud

INTRO

Veel bedrijven willen hun focus verleggen van maatwerksoftware naar standaard softwareproducten. We zien daarom dat het belang en de relevantie van de functie productmanager groeit. De productmanager is verantwoordelijk voor het bepalen van de nieuwe functionaliteit die per release geïmplementeerd zal worden. Daarbij is hij de spil tussen de interne stakeholders (zoals sales en development) en externe stakeholders (zoals klanten en partners). 

In Nederland bestaan er enkele opleidingen tot productmanager, maar geen opleiding tot software productmanager. De cursus van de Universiteit Utrecht vult dit gat. Bovendien sluit de cursus nauw aan op de eisen voor het behalen van Europese certificering van de ISPMA. Sinds 2008 bieden wij deze cursus tweemaal per jaar aan. 

 

"De cursus SPM heeft mij doen inzien dat we Product Management al heel goed toepassen in ons kleine bedrijf. Echter, er zijn ook zoveel zaken die we nog kunnen verbeteren waardoor we de volgende professionaliseringsslag kunnen gaan maken. De cursus heeft mij echt geholpen om te bepalen voor welke uitdagingen we nog staan."
- Bernard Schut, ShareCompany

"Goede cursus waarin de basis van productontwikkeling wordt toegelicht aan de hand van het SPM model. Als productmanager krijg je zo een duidelijk beeld over de verantwoordelijkheden en taken van een productmanager. De presentaties van gastsprekers met de ervaring uit de praktijk zijn zeer waardevol."
- Jeroen van Amersfoort, Centric

 

AAN HET EIND VAN DE CURSUS BEN JIJ:

  • Volledig op de hoogte van de huidige stand van Software Product Management.

  • In staat om rust in het ontwikkelproces te krijgen.

  • Inzicht te geven in de kansen en markten voor jouw product.

 

"Na een aantal jaren in de praktijk te werken als productmanager, ben ik via Nederland ICT in contact gekomen met deze cursus Software Product Management. De cursus en docenten hebben mij aangenaam verrast met zowel de inhoud als de vorm. Op basis van een gefundeerd SPM-Model hebben we gedurende 10 weken uitgebreide informatie gehad over alle onderdelen van het vak Software productmanager en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. De verhouding theorie en praktijk waren uitstekend uitgebalanceerd. De aanwezigheid van de andere cursisten was van extra toegevoegde waarde omdat zij allen als productmanager actief zijn en vanuit hun specifieke branche ervaring met waardevolle aanvullingen konden inbrengen. Binnen ons bedrijf gaan we de structuur van SPM Competence model daadwerkelijk implementeren. In 2015 hebben we daartoe de eerste aanzet gegeven en vanaf begin 2016 gaan we stapsgewijs de verantwoordelijkheden en processen toepassen zoals beschreven in het SPM Model."
- Ed van Dijk , december 2015  

 

IN HET KORT

  • Startdatum: 17 september 2019

  • 10-delige Nederlandse cursus

  • Afsluiting met een SPM certificaat

  • Mogelijkheid voor het behalen van een internationaal erkend ISPMA certificaat

 

Het NISI is opleider van:"Goede training. Geeft een overzichtelijk beeld van de vele aspecten van Software Product Management in relatie tot de rest van de organisatie."
- Richard Kloosterman, DICTU

"Een goede introductie in software product management als discipline met veel aandacht voor ervaring uit de praktijk."
- Chris Elvin, UWV

"De cursus Software Product Management bevatte veel zinvolle informatie en een leuke afwisseling tussen onderwerpen. Bovendien was alles goed georganiseerd."

"The course has provided me with a solid framework to tackle the unique challenges in software product management. And the interaction with other professionals and perspectives is invaluable."