Het NISI faciliteert praktijkgroepen voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. De praktijkgroepen zijn zeer waardevol voor het ontwikkelen van je eigen kennis en natuurlijk je persoonlijke netwerk.

 

Praktijkgroep user stories

Door: Garm Lucassen

In de westerse wereld worden user stories gebruikt door ongeveer 30% van alle bedrijven. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is er echter bar weinig bekend over user stories. Sinds 2015 probeert Garm Lucassen te duiden hoe en waarom user stories eigenlijk effectief zijn. Maar ook: hoe kunnen we de praktijk helpen nog beter te werken met user stories? 

We zijn reeds een eind op weg, maar er zijn nog zat onbeantwoorde vragen. In de werkgroep user stories gaan we op zoek naar een, voor de praktijk, interessant onderwerp en zullen dit vervolgens tezamen doorgronden. De uiteindelijke resultaten kunt u gelijk gaan toepassen in uw organisatie en verschijnen op termijn in een gezamenlijke publicatie.
 

Druk op onderstaande knop om te mailen naar g.lucassen@nisi.nl of bel op 030 2685398 voor meer informatie.

.

Praktijkgroep Agile Software architecture

Door: Slinger Jansen

In de praktijkgroep Software Architectuur bespreken we met ervaren software architecten de ervaringen en competenties van het vakgebied. Onderwerpen waaraan we denken zijn:

  • Best practices en patterns bij het ontwerpen van architecturen
  • Architectuur en agile teams
  • Opleidingen en curricula voor software architecten
  • Trade-off analyses en besluitvorming bij kwaliteitsattributen
  • Evaluatie en reconstructie van architecturen
  • Architecturen voor cloud en mobile
  • Documentatiestandaarden en tooling

De bedoeling van deze groep is om op basis van best practices en wetenschappelijke literatuur tot een tot een aanbeveling voor een curriculum voor software architecturen te komen. We willen ook blinde vlekken voor gezamenlijk onderzoek identificeren en aanpakken. Voor de deelnemende architecten is dit een unieke groep en tevens mogelijkheid om met collega’s ervaringen uit te wisselen.

Praktijkgroep CONTINUOUS DELIVERY 3.0

Door: Jan Vlietland

In de parktijkgroep Continuous Delivery 3.0 delen bedrijven ervaringen op het gebied van Continuous Delivery, Continuous Intelligence en Continuous Planning. Welke informatiebronnen gebruik je om inzicht te krijgen in je gebruiker? Hoe analyseer je de data? En hoe maak je gebruik van bestaande Business Intelligence?

Inmiddels hebben we diverse Continuous Delivery 3.0 producten ontwikkeld. en zien we de volgende agenda:

  • In 2015 hebben we het Agile maturity framework met Continuous Delivery ontwikkeld. Dit maturity framework gaan we uitbreiden met Continuous Intelligence. Continuous Intelligence is het verzamelen en analyseren van gebruiksgegevens.
  • In 2016 hebben we een Continuous Delivery platform ontwikkeld. Dit willen we nu ontwikkelen in de werkgroep en beschikbaar stellen voor productsoftwarebedrijven.

We zoeken enthousiaste medewerkers uit softwarebedrijven die willen halen en brengen in de groep. Wil je meedoen? Meld je dan aan door de klikken op onderstaande knop of te bellen met dr. Jan Vlietland 030-2685398.