De board

De governance board van het NISI wordt gevormd door prof.dr. Sjaak Brinkkemper, dr. Jan Vlietland, dr. Slinger Jansen en Garm Lucassen. Alle board members delen de passie voor deze prachtige industrie. Ze vormen de brug tussen praktijk en wetenschap.

 

Jan Vlietland

Dr. Jan Vlietland is medeoprichter en trekker van het NISI. 

Jan werkt inmiddels 20 jaar in de software-industrie waarbij hij zich inzet om de innovatie en productiviteit bij softwarebedrijven te verbeteren. .

Jan is in 2015 aan de Vrije Universiteit gepromoveerd op het vergroten van de wendbaarheid van complexe IT-gedreven organisaties.

"Het NISI slaat actief de brug tussen de praktijk en wetenschap. De geldstroom financiert nieuw onderzoek, dat weer ten goede komt tot de software-industrie"

Sjaak Brinkkemper

Prof. Sjaak Brinkkemper is hoogleraar bij het Information and Computing Science Department van de Universiteit Utrecht en initiatiefnemer van het NISI. Zijn leerstoel richt zich op software productie waar zo'n 10 vaste medewerkers en 20 promovendi hem in bijstaan.

Slinger Jansen

Dr. Slinger Jansen is universitair docent bij de faculteit Information and Computer Science van Universiteit Utrecht. Hij is een van de leidende onderzoekers in het domein van software ecosystemen en mede-oprichter van de International Conference on Software Business and International Workshop on Software Ecosystems. Hij is hoofdredacteur van het boek "Software Ecosystems Analyzing Business Networks in the Software Industry" en diverse andere boeken. Naast zijn academisch werk ondersteunt hij actief nieuwe bedrijven en zit in de board of advisors van diverse start-ups. 

Garm Lucassen

Garm Lucassen doet promotieonderzoek naar user stories. Vraagstukken als het verbeteren van user story kwaliteit en het helder communiceren van user stories naar non-technische stakeholders staan hierin centraal. Daarnaast coördineert Garm de cursus software product management van de Universiteit Utrecht en is hij lid van de raad van bestuur van de International Software Product Management Association.