SPM

20e Editie van de cursus Software Product Management

20e editie cursus SPM.JPG

De 10-delige cursus Software Product Management (SPM) is vorige week afgesloten in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht aan het Domplein. Het was een feestelijke afsluiting, waarbij de certificaten werden uitgereikt. Deze keer was bovendien een bijzondere reeks. De cursus SPM werd namelijk voor de twintigste keer op rij gehouden door prof. dr. Sjaak Brinkkemper. De cursus is uniek te noemen. Het is namelijk de enige cursus in Nederland is die zich specifiek richt op de rol van software productmanager.                     

Het aantal bedrijven dat de verschuiving realiseert van maatwerksoftware naar standaard softwareproducten is groeiende. Hierdoor stijgt de belangstelling voor de functie van productmanager aanzienlijk. De cursus heeft daarom de afgelopen jaren aaneengesloten plaatsgevonden.

De cursus biedt een goede balans tussen de theorie en de praktijk. Daarnaast wordt de aanwezigheid van de andere productmanagers zeer gewaardeerd door de cursisten. De productmanagers komen allemaal uit een specifieke branche, waarin zij veel ervaring en kennis opgedaan hebben. Deze kennis en kunde kunnen zij tijdens de cursus met elkaar delen. Dat is een grote aanvulling op de cursus.

De afgelopen cursus telde in totaal 17 productmanagers. De 20e editie van de cursus SPM is afgesloten met een feestelijk diner, nadat de certificaten van deelname door prof. dr. Sjaak Brinkkemper werden uitgereikt in het Academiegebouw. Na afloop wilden een aantal enthousiaste productmanagers graag hun ervaringen en inzichten uit de cursus SPM delen.

 

 

De volgende 10-delige cursus Software Product Management (SPM) begint in het voorjaar en start op dinsdag 5 maart 2019. Meer informatie vind je op de cursuswebsite. De inschrijvingen zijn inmiddels geopend; aanmelden kan via het aanmeldformulier.Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Otto de Graaf gastspreker bij cursus SPM

Software Product Management vormt de spil tussen de operatie en strategische visie van het softwarebedrijf. Het vertaalt de strategische visie naar een portfolio met realistische producten.

Afgelopen week was Otto de Graaf gastdocent bij de cursus Software Product Management. Otto is al decennia lang actief in de software industrie. Het werkgebied van Otto bevindt zich op het snijvlak van Product, Marketing en Strategie. Hieronder zie je enkele van Otto's slides:

 
Screenshot_20180412_132924.png
 

Otto vertelde over zijn visie van Product management, en de essentie van leiderschap bij een softwarebedrijf. Onder Otto’s supervisie heeft SDL Tridion een enorme groei doorgemaakt, en de sterke visie van Otto zorgde ervoor dat SDL Tridion een tijd lang bovenaan in de Forrester Wave heeft gestaan.

 
Screenshot_20180412_132946.png
 

Benieuwd naar Otto’s verhalen over productvisie en marktleiderschap? Hij zal zijn verhaal nogmaals vertellen tijdens de najaarscursus van Software Product Management. Meer weten? Kijk eens op de onderzoeks- en cursuspagina.

 
Screenshot_20180412_133131.png
 Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Even voorstellen Sjaak Brinkkemper

Professor Sjaak Brinkkemper is hoogleraar Organisatie en Informatie aan de Universiteit Utrecht en één van de oprichters van het NISI.

Op welke manier ben je betrokken bij het NISI?

Het idee voor een kennisplatform voor de software-industrie en wetenschap speelde al een tijd. Ik ben blij dat we door een krachtenbundeling van het bedrijfsleven en de universiteit het NISI nu hebben opgericht. Als wetenschappers hebben we de industrie hard nodig om goed onderwijs te kunnen geven en goed onderzoek te kunnen doen. En anderzijds willen we onze kennis graag in de maatschappij inzetten. Via cursussen, certificering en congressen kunnen we nieuwe kennis beschikbaar maken.


Je bekleedt sinds 2004 de leerstoel Organisatie en Informatie aan de Universiteit Utrecht. Wat houdt deze leerstoel precies in?

Ik leg met name de focus op softwareproductie: het maken en leveren van standaardsoftware aan een brede markt.
Voor ons onderzoek kijken we zowel naar softwareontwikkeling op nationaal niveau als wereldwijd. Publicaties zijn hierdoor altijd Engelstalig. Ook onderhouden we informele samenwerkingsverbanden met andere software onderzoekscentra in bijvoorbeeld Italië, Spanje en Zweden.


In jouw carrière heb je een combinatie van ervaring in het bedrijfsleven en de wetenschap. Vind je dit een voordeel in je huidige functie?

De inspiratie voor mijn onderzoek, heb ik gehaald uit mijn industriële carrière. Ik heb gewerkt bij Baan en in die periode ben ik altijd blijven publiceren.  Ik zie ook nog vele witte vlekken op de kaart als het gaat over softwareproductie. Er is weinig bekend over de wijze hoe, op industriële schaal, software wordt ontwikkeld. Zowel qua product, maar ook wat betreft het proces. En het wordt nog interessanter door de huidige ontwikkelingen van software in de cloud en allerlei apps op smartphones en tablets.
 

Welke onderzoeken vinden op dit moment plaats om dat onontgonnen gebied beter in kaart te brengen?

Als manager van de onderzoeksgroep zijn er ongeveer 35 medewerkers en promovendi binnen ons vakgebied bezig om verschillende aspecten van softwareproductie te onderzoeken. Bijvoorbeeld loopt er een promotieonderzoek naar user stories door Garm Lucassen. Het gaat hierbij om hoe je op een zo effectieve en efficiënte manier de verscheidenheid aan wensen van de klanten kunt verwoorden en omzetten naar taken die door software engineers worden opgepakt.

Een ander voorbeeld is het onderzoek naar energie consumptie door software. Hierover kregen we een specifieke vraag uit het bedrijfsleven: gebruikt software minder energie wanneer je het in the cloud plaatst of op eigen apparatuur? Dat hebben we zo goed als ontrafeld.

Hoezeer is de Nederlandse industrie betrokken bij je werk en de onderzoeken?

In tegenstelling tot andere wetenschappers hebben we geen lab om stellingen te testen. We zijn dus in grote mate afhankelijk van samenwerking met het bedrijfsleven voor het verrichten van bijvoorbeeld metingen in hun datacenter of onderzoek naar user stories in de praktijk. Zonder die data kunnen we simpelweg niets publiceren. Net zoals de medische wetenschap moet een theorie of therapie uiteindelijk getest worden met echte patiënten. Dit geldt ook exact zo voor ons onderzoek.

Gelukkig komt het initiatief voor samenwerking vaak van beide kanten. Vanuit de universiteit zelf komen ideeën, maar een concrete vraag van een bedrijf kan ook aanleiding zijn voor onderzoek.  Het onderzoek naar energie consumptie van software word bijvoorbeeld gefinancierd door Centric.

freemodeling-NISI

Welke trends zie je de komende jaren in de software industrie, waar zowel de wetenschap als het bedrijfsleven baat bij hebben?

Continuous architecting vind ik een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. Om de kennis en basisconstructie van software te waarborgen doen we onderzoek naar een functioneel architectuurmodel. De architectuur van software is vaak complex en om dit in één tekening te vatten is niet mogelijk. Daarom zijn we nu bezig dit dynamisch weer te geven op een groot scherm, een videowall van 2 bij 1 meter. Als we op goede manier de software-architect weten te ondersteunen kunnen we echt een belangrijke bijdrage leveren aan de software industrie.Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

20 september start cursus software product management

Voor de zestiende keer op rij biedt de Universiteit Utrecht de cursus software product management aan. Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat de functie ‘software-productmanager’ succesvol binnen de organisatie uit te rollen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het veranderproces van een maatwerksoftware-bedrijf naar een écht productsoftware-bedrijf, het maken van een product roadmap die bestendig is tegen veranderingen en het internationaliseren van je product.

Meer informatie over de cursus vind je op de NISI cursuspagina, of op de specifiek ingerichte cursuswebsite. Hier vind je onder andere de datum en inhoud van de bijeenkomsten, alsmede welke gastsprekers de verbinding komen leggen tussen theorie en praktijk. De cursus bestaat uit tien achtereenvolgende bijeenkomsten en vindt plaats van 20 september t/m 22 november 2016.

Neem voor meer informatie contact op met Jan Vlietland door te mailen naar j.vlietland@nisi.nl

 Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina