Q&A cursus Continuous Delivery 3.0

 
Schermopname (37).png

De cursus Continuous Delivery 3.0 draait al meerdere jaren. Jan Vlietland is de oprichter van het kenniscentrum Continuous Delivery 3.0, waarin deze cursus deel van uitmaakt. Jan is de hoofddocent van de cursus. In deze Question & Answer vertelt hij over het kenniscentrum en de cursus.

Welke rollen vervullen de cursisten van de cursus Continuous Delivery 3.0 binnen hun organisatie?      

Een vrij breed publiek, zoals software architecten, platform architecten en Continuous Delivery architecten. Daarnaast Ops Engineers en teamleden van technische teams die CD-platformen leveren aan software teams. Ook is er een bredere groep, zoals Software Product Managers, IT managers en CTO’s die deelnemen, om hun blik te verbreden op moderne vormen van software development.

 

Je bent de oprichter van het kenniscentrum Continuous Delivery 3.0. Welke onderdelen moesten  absoluut deel uitmaken van de cursus?

Vanzelfsprekend de standaard onderdelen Continuous Delivery: Continuous Integration, Continuous Testing en Continuous Deployment. Bij Continuous Delivery gaat het vooral om de efficiëntie; het zo snel mogelijk leveren van software met zo min mogelijk middelen. Daarbij zag ik dat er met Continuous Delivery iets ontbrak: de focus op effectiviteit; het beginstuk van de pipeline – van idee tot code – miste.

Om die reden is Continuous Intelligence en Continuous Planning aan de pipeline toegevoegd. Hiermee is de ondersteuning idee tot en met productie compleet.

 

Wat is Continuous Intelligence dan eigenlijk?

Met Continuous Intelligence meet je continue het softwaregebruik. De data van deze metingen sla je op. Door vervolgens data analytics op de data toe te passen krijg je nieuwe inzichten. Door het toepassen van Continuous Intelligence ontstaat dan ook er real-time inzicht in het gebruik van de geleverde software.

 

En ik hoor ook veel over Continuous Planning. Wat is dat dan?

De resultaten van het Continuous Intelligence platform voeden het Continuous Planning proces. Je kunt het planningsproces daarbij steeds verder automatiseren.

Bijvoorbeeld als gebruikers van de software onevenredig lang doen over een bepaalde functionaliteit kan je dat meten. In het backlog management scherm komt dan rechts een pop-up in het scherm, met een advies over het verbeteren van deze functionaliteit. Dit ontlast de productowner bij het prioriteringsproces. Continiuous planning vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus.

 

Ik hoor ook steeds meer over Cloud, hoe hangt dat samen met Continuous Delivery 3.0?

Het hosten van het CD-platform in de Cloud en daarmee het aanjagen van de Cloud transitie is eigenlijk rand voorwaardelijk om echt meerwaarde te behalen. Het toepassen van Cloud maak het namelijk mogelijk om het aantal servers binnen een minuut enorm op- of af te schalen, afhankelijk van de behoefte. Dit zorgt voor elastische delivery, ofwel altijd leveren met minimale running cost. We gaan daarom in de cursus actief aan de slag met Cloud Solutions in combinatie met de CD ontwikkelstraten.

 

Stel je wilt de pipeline verbeteren: waar begin je dan?

Als rode draad zit dit in de cursus verweven, door in de blokken telkens terug te grijpen naar de eigen pipelines. In het laatste cursusdeel focussen we daar volledig op. We doen dit door het continue verbeteren van de ontwikkelstraten te integreren in de pipelines. Bijvoorbeeld door het maken van Value Steam Maps. Dit is reverse engineering van bestaande ontwikkelstraten. Deze VSM’s helpen te ontdekken waar het grootste verbeterpotentieel zit. Ook gaan we met een scan aan de slag, die cursisten inspireert verbeteringen aan te brengen.

 

Hoe heb je de praktijk verweven met de theorie?

Het programma bestaat eigenlijk uit drie pijlers. De eerste pijler is de theorie: wat is een pijplijn? Hoe is het opgebouwd? Welke elementen kom ik tegen? En welke onderzoeken zijn ernaar gedaan en welke Lean concepten schuilen erachter? De tweede pijler bestaat uit casussen. Deze komen uit de organisaties van de cursisten zelf. Op deze manier verbinden we de theorie aan de dagelijkse praktijk. Tijdens die acht weken pas je actief toe wat je geleerd hebt in de praktijk en binnen de eigen organisatie. De derde pijler vormen de gastsprekers uit de software-industrie, zoals Coolblue, Bol.com, Trivago, SnelStart en Vogsy.

 

In acht weken een eigen Continuous Delivery 3.0 Pijplijn opzetten klinkt ambitieus. In hoeverre lukt cursisten dat en integreren zij deze daadwerkelijk in de eigen organisatie?

Een pijplijn los van het huidige IT landschap maken is makkelijk. Met behulp van verschillende tools heb je dan razendsnel een pijplijn in elkaar. De moeilijkheid is het integreren in het bestaande IT landschap. Door aan de slag te gaan met casussen in teams ontstaan er levendige discussies die helpen bij het doorvoeren van verbeteringen op basis van de bestaande situatie. Deelnemers leren van elkaar, doordat zij er achter komen hoe andere organisaties dit aanpakken. Pipelines ontwikkelen we in de cursus daarom in teams.

We dagen cursisten op verschillende manieren uit om met de eigen pijplijn in de organisatie aan de slag te gaan.

Ook de grafische analyses van de bestaande pijplijn helpen hier erg bij. Op basis van deze analyse komen de belangrijkste knelpunten naar voren, waarop we binnen de cursus een verbeterplan maken. De meeste ontwerpen worden tijdens de cursus dan ook al (deels) geïmplementeerd.

 

Gedurende de achtweken komen er verschillende gastsprekers langs. In hoeverre voegen deze gastsprekers iets toe aan de theorie binnen de cursus.

De gastsprekers zijn op de hoogte van de theorie binnen de cursus. Vervolgens passen ze daar hun verhaal vanuit de eigen organisatie op aan. De gastprekers vertellen over onderdelen binnen de organisatie waar zij zelf tegen aan zijn gelopen, hoe zij deze uitdagingen overwonnen en waar zij nu staan met een blik naar de toekomst. 

Het NISI heeft een link met de software-industrie, de Universiteit Utrecht en verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Op welke manier versterken deze verbindingen de cursus?

We werken samen met een Europees breed netwerk van universiteiten. De cursus bestaat ook voor een belangrijk deel uit theorie afkomstig van wetenschappelijke papers, bijvoorbeeld de relaties tussen Continuous Delivery, Continuous Integration en Continuous Testing. Binnen de cursus kijken we telkens kritisch welke onderdelen we kunnen toevoegen aan het cursusmateriaal.

 

Welke behoefte is er vanuit de markt in het kennisgebied Continuous Delivery 3.0?

De vraag naar praktijkvoorbeelden en het overzicht voor het bouwen van een compleet CD platform. De cursus geeft dit overzicht, bijvoorbeeld door het geven van overzicht van bestaande open source tooling. Daarnaast geven we demonstraties met tooling die inspireren om zelf aan de slag te gaan. Ik het begin hoor ik van cursisten vaak moeilijkheden. Aan het einde van de cursusreeks vinden de cursisten het allemaal niet meer zo spannend.  

 

Waar denk je dat het in de toekomst heen gaat met het kennisgebied Continuous Delivery 3.0?

Op termijn zal het vakgebied steeds verder geïntegreerd zijn in het aanbod van de grote Cloud Providers, zoals Google, Microsoft en Amazon. Echter zover is het nog lang niet. Zeker niet in combinatie met legacy platformen, zoals Progress, SAP en Oracle. De cursus biedt daarom handvatten hoe je een customized platform bouwt met open source componenten.

 

Benieuwd naar de ervaringen van cursisten van de afgelopen cursus? Bekijk dan onderstaande video.

De volgende cursus vindt weer plaats op iedere woensdag van 3 april tot 22 mei. De cursustijden zijn van 15.00 uur tot 19.00 uur.

Hoe ziet het programma er op zo’n cursusdag uit?

Praktische informatie over de cursus lees je via de volgende link.