Nieuws

Q&A cursus Continuous Delivery 3.0

Schermopname (37).png

De cursus Continuous Delivery 3.0 draait al meerdere jaren. Jan Vlietland is de oprichter van het kenniscentrum Continuous Delivery 3.0, waarin deze cursus deel van uitmaakt. Jan is de hoofddocent van de cursus. In deze Question & Answer vertelt hij over het kenniscentrum en de cursus.

Welke rollen vervullen de cursisten van de cursus Continuous Delivery 3.0 binnen hun organisatie?      

Een vrij breed publiek, zoals software architecten, platform architecten en Continuous Delivery architecten. Daarnaast Ops Engineers en teamleden van technische teams die CD-platformen leveren aan software teams. Ook is er een bredere groep, zoals Software Product Managers, IT managers en CTO’s die deelnemen, om hun blik te verbreden op moderne vormen van software development.

 

Je bent de oprichter van het kenniscentrum Continuous Delivery 3.0. Welke onderdelen moesten  absoluut deel uitmaken van de cursus?

Vanzelfsprekend de standaard onderdelen Continuous Delivery: Continuous Integration, Continuous Testing en Continuous Deployment. Bij Continuous Delivery gaat het vooral om de efficiëntie; het zo snel mogelijk leveren van software met zo min mogelijk middelen. Daarbij zag ik dat er met Continuous Delivery iets ontbrak: de focus op effectiviteit; het beginstuk van de pipeline – van idee tot code – miste.

Om die reden is Continuous Intelligence en Continuous Planning aan de pipeline toegevoegd. Hiermee is de ondersteuning idee tot en met productie compleet.

 

Wat is Continuous Intelligence dan eigenlijk?

Met Continuous Intelligence meet je continue het softwaregebruik. De data van deze metingen sla je op. Door vervolgens data analytics op de data toe te passen krijg je nieuwe inzichten. Door het toepassen van Continuous Intelligence ontstaat dan ook er real-time inzicht in het gebruik van de geleverde software.

 

En ik hoor ook veel over Continuous Planning. Wat is dat dan?

De resultaten van het Continuous Intelligence platform voeden het Continuous Planning proces. Je kunt het planningsproces daarbij steeds verder automatiseren.

Bijvoorbeeld als gebruikers van de software onevenredig lang doen over een bepaalde functionaliteit kan je dat meten. In het backlog management scherm komt dan rechts een pop-up in het scherm, met een advies over het verbeteren van deze functionaliteit. Dit ontlast de productowner bij het prioriteringsproces. Continiuous planning vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus.

 

 Ik hoor ook steeds meer over Cloud, hoe hangt dat samen met Continuous Delivery 3.0?

Het hosten van het CD-platform in de Cloud en daarmee het aanjagen van de Cloud transitie is eigenlijk rand voorwaardelijk om echt meerwaarde te behalen. Het toepassen van Cloud maak het namelijk mogelijk om het aantal servers binnen een minuut enorm op- of af te schalen, afhankelijk van de behoefte. Dit zorgt voor elastische delivery, ofwel altijd leveren met minimale running cost. We gaan daarom in de cursus actief aan de slag met Cloud Solutions in combinatie met de CD ontwikkelstraten.

 

Stel je wilt de pipeline verbeteren: waar begin je dan?

Als rode draad zit dit in de cursus verweven, door in de blokken telkens terug te grijpen naar de eigen pipelines. In het laatste cursusdeel focussen we daar volledig op. We doen dit door het continue verbeteren van de ontwikkelstraten te integreren in de pipelines. Bijvoorbeeld door het maken van Value Steam Maps. Dit is reverse engineering van bestaande ontwikkelstraten. Deze VSM’s helpen te ontdekken waar het grootste verbeterpotentieel zit. Ook gaan we met een scan aan de slag, die cursisten inspireert verbeteringen aan te brengen.

 

Hoe heb je de praktijk verweven met de theorie?

Het programma bestaat eigenlijk uit drie pijlers. De eerste pijler is de theorie: wat is een pijplijn? Hoe is het opgebouwd? Welke elementen kom ik tegen? En welke onderzoeken zijn ernaar gedaan en welke Lean concepten schuilen erachter? De tweede pijler bestaat uit casussen. Deze komen uit de organisaties van de cursisten zelf. Op deze manier verbinden we de theorie aan de dagelijkse praktijk. Tijdens die acht weken pas je actief toe wat je geleerd hebt in de praktijk en binnen de eigen organisatie. De derde pijler vormen de gastsprekers uit de software-industrie, zoals Coolblue, Bol.com, Trivago, SnelStart en Vogsy.

 

In acht weken een eigen Continuous Delivery 3.0 Pijplijn opzetten klinkt ambitieus. In hoeverre lukt cursisten dat en integreren zij deze daadwerkelijk in de eigen organisatie?

Een pijplijn los van het huidige IT landschap maken is makkelijk. Met behulp van verschillende tools heb je dan razendsnel een pijplijn in elkaar. De moeilijkheid is het integreren in het bestaande IT landschap. Door aan de slag te gaan met casussen in teams ontstaan er levendige discussies die helpen bij het doorvoeren van verbeteringen op basis van de bestaande situatie. Deelnemers leren van elkaar, doordat zij er achter komen hoe andere organisaties dit aanpakken. Pipelines ontwikkelen we in de cursus daarom in teams.

We dagen cursisten op verschillende manieren uit om met de eigen pijplijn in de organisatie aan de slag te gaan.

Ook de grafische analyses van de bestaande pijplijn helpen hier erg bij. Op basis van deze analyse komen de belangrijkste knelpunten naar voren, waarop we binnen de cursus een verbeterplan maken. De meeste ontwerpen worden tijdens de cursus dan ook al (deels) geïmplementeerd.

 

Gedurende de achtweken komen er verschillende gastsprekers langs. In hoeverre voegen deze gastsprekers iets toe aan de theorie binnen de cursus.

De gastsprekers zijn op de hoogte van de theorie binnen de cursus. Vervolgens passen ze daar hun verhaal vanuit de eigen organisatie op aan. De gastprekers vertellen over onderdelen binnen de organisatie waar zij zelf tegen aan zijn gelopen, hoe zij deze uitdagingen overwonnen en waar zij nu staan met een blik naar de toekomst. 

Het NISI heeft een link met de software-industrie, de Universiteit Utrecht en verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Op welke manier versterken deze verbindingen de cursus?

We werken samen met een Europees breed netwerk van universiteiten. De cursus bestaat ook voor een belangrijk deel uit theorie afkomstig van wetenschappelijke papers, bijvoorbeeld de relaties tussen Continuous Delivery, Continuous Integration en Continuous Testing. Binnen de cursus kijken we telkens kritisch welke onderdelen we kunnen toevoegen aan het cursusmateriaal.

 

Welke behoefte is er vanuit de markt in het kennisgebied Continuous Delivery 3.0?

De vraag naar praktijkvoorbeelden en het overzicht voor het bouwen van een compleet CD platform. De cursus geeft dit overzicht, bijvoorbeeld door het geven van overzicht van bestaande open source tooling. Daarnaast geven we demonstraties met tooling die inspireren om zelf aan de slag te gaan. Ik het begin hoor ik van cursisten vaak moeilijkheden. Aan het einde van de cursusreeks vinden de cursisten het allemaal niet meer zo spannend.  

 

Waar denk je dat het in de toekomst heen gaat met het kennisgebied Continuous Delivery 3.0?

Op termijn zal het vakgebied steeds verder geïntegreerd zijn in het aanbod van de grote Cloud Providers, zoals Google, Microsoft en Amazon. Echter zover is het nog lang niet. Zeker niet in combinatie met legacy platformen, zoals Progress, SAP en Oracle. De cursus biedt daarom handvatten hoe je een customized platform bouwt met open source componenten.

 

Benieuwd naar de ervaringen van cursisten van de afgelopen cursus? Bekijk dan onderstaande video.

De volgende cursus vindt weer plaats op iedere woensdag van 3 april tot 22 mei. De cursustijden zijn van 15.00 uur tot 19.00 uur.

Hoe ziet het programma er op zo’n cursusdag uit?

Praktische informatie over de cursus lees je via de volgende link.Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

20e Editie van de cursus Software Product Management

20e editie cursus SPM.JPG

De 10-delige cursus Software Product Management (SPM) is vorige week afgesloten in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht aan het Domplein. Het was een feestelijke afsluiting, waarbij de certificaten werden uitgereikt. Deze keer was bovendien een bijzondere reeks. De cursus SPM werd namelijk voor de twintigste keer op rij gehouden door prof. dr. Sjaak Brinkkemper. De cursus is uniek te noemen. Het is namelijk de enige cursus in Nederland is die zich specifiek richt op de rol van software productmanager.                     

Het aantal bedrijven dat de verschuiving realiseert van maatwerksoftware naar standaard softwareproducten is groeiende. Hierdoor stijgt de belangstelling voor de functie van productmanager aanzienlijk. De cursus heeft daarom de afgelopen jaren aaneengesloten plaatsgevonden.

De cursus biedt een goede balans tussen de theorie en de praktijk. Daarnaast wordt de aanwezigheid van de andere productmanagers zeer gewaardeerd door de cursisten. De productmanagers komen allemaal uit een specifieke branche, waarin zij veel ervaring en kennis opgedaan hebben. Deze kennis en kunde kunnen zij tijdens de cursus met elkaar delen. Dat is een grote aanvulling op de cursus.

De afgelopen cursus telde in totaal 17 productmanagers. De 20e editie van de cursus SPM is afgesloten met een feestelijk diner, nadat de certificaten van deelname door prof. dr. Sjaak Brinkkemper werden uitgereikt in het Academiegebouw. Na afloop wilden een aantal enthousiaste productmanagers graag hun ervaringen en inzichten uit de cursus SPM delen.

 

 

De volgende 10-delige cursus Software Product Management (SPM) begint in het voorjaar en start op dinsdag 5 maart 2019. Meer informatie vind je op de cursuswebsite. De inschrijvingen zijn inmiddels geopend; aanmelden kan via het aanmeldformulier.Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

De afstand tussen universiteiten en de software-industrie verkleinen

Gastspreker Jan Vlietland.jpeg

Het Nederlands Instituut voor de Software Industrie (het NISI) wil de Nederlandse software-industrie ondersteunen. Volgens dr. Jan Vlietland, mede-oprichter, heeft Nederland de mogelijkheid om een vooraanstaande positie te verwerven in de software ontwikkeling. Daarnaast vindt Jan dat we onderzoek beter moeten benutten voor concrete innovatieve toepassingen.

Jan Vlietland is van mening dat we de Nederlandse software-industrie actief moeten stimuleren, waardoor er (nog) meer kennis opgebouwd wordt op het gebied van softwareontwikkeling. Als we dat doen zijn we minder afhankelijk van buitenlandse kennis.

Nederland is te klein om te concurreren met cloud-providers, zoals Google en Amazon.     Maar welk Nederlands informaticabedrijf zou zo’n enorme infrastructuur wereldwijd kunnen neerzetten? We moeten dan al snel op Europees niveau kijken. In de positie van een softwarebedrijf is het mogelijk om cloud-based al heel snel op te schalen. Hierdoor heb je op softwaregebied juist wel de mogelijkheid om hele specifieke kennis te ontwikkelen en te benutten. Op deze manier kan Nederland een vooraanstaande positie op het gebied van softwarekennis en Software as a Service (SaaS) veroveren.

Het NISI is opgericht om de wetenschap beter te verbinden met de praktijk. Daarnaast vindt het NISI het belangrijk dat studenten kennis hebben van de nieuwste technologieën op het gebied van softwareontwikkeling. De brug tussen universiteiten en software bedrijven is nog beperkt gelegd. ‘‘In eerste instantie ontstaat er vaak weerstand binnen bedrijven om nieuwe technologie te omarmen’’, aldus Jan Vlietland.

Informatica-studenten blijken echter heel goed in staat om vernieuwingen binnen bedrijven te laten adopteren. Op dit moment doen we dit vanuit het Young Professional Programma (YPP), een spin-off van het NISI. De studenten kunnen via het YPP de nieuwste kennis aan organisaties uitdragen. ‘‘Op deze manier ontstaat er meer innovatie binnen Nederlandse bedrijven. We hopen zo dat Nederland een vooraanstaande positie verwerft’’, volgens Jan Vlietland.

Dr. Jan Vlietland is mede-oprichter van het Nederlands Instituut voor de Sotware Industrie en doceert aan Universiteit Utrecht, Continuous Delivery 3.0 en Software Engineering. Daarnaast runt Jan het Young Professional Programma, dat talentvolle informaticastudenten ondersteunt in het ontwikkelen van de nodige praktijkkennis. Jan ziet graag dat andere universiteiten zich aansluiten bij het NISI: ‘‘samen met andere universiteiten kunnen we nog meer praktijkonderzoek verrichten, waar echt behoefte aan is’’.

Wil je meer weten over het Young Professional Programma? Ga dan naar www.search4solutions.nl/youngprofessionals/introduction/Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Intensievere samenwerking met (software) Universiteit Utrecht

xxl.jpg

Het Nederlands Instituut voor de Software Industrie en Universiteit Utrecht werken nu ook samen op het gebied van studentprojecten. De studentprojecten vinden plaats bij Nederlandse softwarebedrijven. De projecten hebben tot doel om de nieuwe generatie softwarespecialisten en Nederlandse softwarebedrijven te ontwikkelen.

Sommige van de studentprojecten zijn generieker en innovatiever van karakter. Deze projecten vinden plaats bij het NISI. In deze innovatieprojecten worden technische innovaties vertaald naar bedrijfsoplossingen.

Een voorbeeld is het PEN-test platform als onderdeel van Continuous Testing, dat kritische kwetsbaarheden opspoort, voordat de software publiekelijk beschikbaar komt. Het voorkomt kritische kwetsbaarheden in software en datalekken.Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Inschrijving voorjaarscursussen gestart

DSK0ftKW0AYF30P.png

Het Nederlands Instituut voor de Software Industrie wenst u veel innovatie en succes in 2018!

2017 was een fantastisch jaar voor de Nederlandse Software Industrie, waarbij  softwarebedrijven Continuous Delivery 3.0, Blockchain, Cloud Software Architecturen, Digital Security, Software Product Management en Business Development hebben geadopteerd.

We zijn er trots op dat we als NISI daarin actief hebben bijgedragen.

Voor 2018 heeft het NISI de onderwerpen prominent op de agenda staan. Voor de meeste cursussen zijn nu de cursusdata bekend: op de hoofdpagina zie je het overzicht.

Mocht je een cursus willen volgen of gewoon onderdeel zijn van het netwerk van Nederlandse softwarebedrijven kijk dan op de NISI website en kom in ons netwerk.

De inschrijvingen voor de voorjaarscursussen zijn begonnen. Het advies is om niet te lang te wachten met inschrijven.

Veel softwaresucces toegewenst in 2018 !!!Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

De 5 uitdagingen van een Product Owner in het scrum team

Auteur: Jan Vlietland

Werken met scrum is al lang niet meer beperkt tot de IT afdeling. De methode bracht explosieve groei teweeg bij software start-ups en vond zo zijn weg binnen het hele bedrijfsleven. Met de toename van scrum in traditionele organisaties en andere disciplines dan ICT, groeit ook het aantal teleurstellingen. Scrum blijkt niet altijd de Heilige Graal te zijn waar iedereen op hoopt. De key to success of falen ligt vaak in handen van de Product Owner.

De 5 uitdagingen van de Product Owner

  1. Inzicht in de markt
  2. Productkennis
  3. Planning
  4. Het politieke speelveld
  5. Prioriteren

Inzicht in de markt

Onvoldoende inzicht in de markt. Een goede Product Owner ontwikkelt een visie op zijn markt. Als hij zich hierin onvoldoende verdiept, ontbreekt een goede basis om de juiste keuzes te maken. ‘Zonder inzicht geen uitzicht’.

Productkennis

Om goede prioriteiten te stellen is het belangrijk het product tot op detailniveau te kennen. Je moet immers weten waar het product nu staat en waar je het naar toe wil brengen. Ook is inhoudelijke kennis vereist om de haalbaarheid van de sprints te bediscussiëren met het team. Dan is een verregaande productkennis geen overbodige luxe.

Planning

Een ander veelvoorkomend probleem is het verdrinken in de waan van alledag. Een meeting hier, een standup daar, het specificeren van de user stories of het prioriteren van de backlog. Het speelveld van de Product Owner is breed. Hoe urgent sommige activiteiten ook lijken, de markt mag niet uit het oog worden verloren. Dit is de basis waarop de Product Owner functioneert. Een goede PO maakt dus tijd vrij voor marktanalyse.

Het politieke speelveld

Tot slot is er het probleem van verschillende belangen in de organisatie. De Product Owner bevindt zich in een lastig politiek speelveld. Hij fungeert als spil tussen de klant, het management en zijn scrumteam, waarbij hij als beslisser optreedt over wat prioriteit heeft. Een voorbeeld: al maandenlang is er die ene productbug. De doorn in het oog van de IT afdeling. Vanuit die kant groeit de druk om dit in de volgende sprint aan te pakken. Tegelijkertijd komen er alarmerende berichten vanuit de marketingafdeling; de klant lijkt een heel ander soort product te willen. Wat krijgt voorrang?

Prioriteren

Het navigeren in tegengestelde belangen speelt niet alleen bij verschillende disciplines, maar ook bij lijnmanagers en projectmanagers. In veel bedrijven is Agile werken nog niet in alle lagen van de organisatie geïmplementeerd, waardoor Agile en waterval methodes naast elkaar lopen. Vaak zien we dat Agile is geïmplementeerd op operationeel niveau, terwijl op tactisch niveau wordt gewerkt met lange-termijn planning. Deze ‘traditionele’ project- en lijnmanagers hebben te maken met harde deadlines en bijbehorend budget. Als er meerdere verzoeken binnenkomen en je kunt als scrumteam nog maar één project aanpakken, waar kies je dan voor? Uiteraard wil iedere partij zijn eigen belangen voor laten gaan. Wijs navigeren tussen deze (soms dwingende) belangen is een sleuteleigenschap van een goede Product Owner.

Product Ownership verder ontwikkelen?

De Product Owner is niet per definitie een technisch ingewikkelde rol. Maar hij heeft wel te maken met een breed speelveld en een complex, politiek krachtenveld. Het NISI organiseert in het najaar weer een 5-delige cursus Agile product ownership and product management voor Product Owners die zicht verder willen ontwikkelen in hun rol als Product Owner.Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Lancering Nederlands Instituut voor de Software Industrie

Recent heeft de Universiteit Utrecht het initiatief genomen tot de oprichting van het Nederlands Instituut voor de Software Industrie (NISI). Het NISI zal door middel van cursussen, consultancy en netwerken toegepast wetenschappelijk onderzoek financieren.

Waarom het NISI?

De Nederlandse software industrie floreert. Meer dan 1% van onze export bestaan uit software en er zijn meer dan 300.000 mensen werkzaam in de sector. Die mensen ontwikkelen innovatieve producten, nieuwe markten in Nederland en ver daarbuiten. Bedrijven zoals TomTom, Unit4, Planon en Exact laten de potentie zien van de innovatiekracht verpakt in software producten.  

Een kennisnetwerk is onontbeerlijk in zo'n kennisintensieve sector. Dat terwijl softwarebedrijven voor de software industrie vaak onzichtbaar en geïsoleerd werken zonder actief industrieel netwerk. Het Nederlands Instituut voor de Software Industrie wil dat veranderen.

Wie zijn de oprichters?

De oprichters van het NISI zijn Prof. Sjaak Brinkkemper, Dr. Jan Vlietland en Dr. Slinger Jansen. Daarnaast zijn promovendi zoals Garm Lucassen betrokken.

Wat is de doelstelling van het NISI?

De doelstelling van het NISI is om kennis aan te bieden die uniek is voor de software industrie, en niet ergens anders voorhanden is. Dus geen standaard projectmanagement, scrum, of automatisch testen, maar software product management, product portfolio management en security & encryptie programmeren. 

De oprichters zeggen daarover, “We geven al jarenlang succesvol cursussen Software Product Management aan de software industrie. Met het NISI bouwen we dit uit tot een kennisinstituut dat specifiek is voor de software industrie in Nederland met opleiding, innovatie en netwerking.

Meer informatie kun je vinden op de website van het NISI, www.nisi.nl, of neem direct contact op met
Dr. Jan Vlietland via 06-20411834.Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina