Continuous Delivery

Q&A cursus Continuous Delivery 3.0

Schermopname (37).png

De cursus Continuous Delivery 3.0 draait al meerdere jaren. Jan Vlietland is de oprichter van het kenniscentrum Continuous Delivery 3.0, waarin deze cursus deel van uitmaakt. Jan is de hoofddocent van de cursus. In deze Question & Answer vertelt hij over het kenniscentrum en de cursus.

Welke rollen vervullen de cursisten van de cursus Continuous Delivery 3.0 binnen hun organisatie?      

Een vrij breed publiek, zoals software architecten, platform architecten en Continuous Delivery architecten. Daarnaast Ops Engineers en teamleden van technische teams die CD-platformen leveren aan software teams. Ook is er een bredere groep, zoals Software Product Managers, IT managers en CTO’s die deelnemen, om hun blik te verbreden op moderne vormen van software development.

 

Je bent de oprichter van het kenniscentrum Continuous Delivery 3.0. Welke onderdelen moesten  absoluut deel uitmaken van de cursus?

Vanzelfsprekend de standaard onderdelen Continuous Delivery: Continuous Integration, Continuous Testing en Continuous Deployment. Bij Continuous Delivery gaat het vooral om de efficiëntie; het zo snel mogelijk leveren van software met zo min mogelijk middelen. Daarbij zag ik dat er met Continuous Delivery iets ontbrak: de focus op effectiviteit; het beginstuk van de pipeline – van idee tot code – miste.

Om die reden is Continuous Intelligence en Continuous Planning aan de pipeline toegevoegd. Hiermee is de ondersteuning idee tot en met productie compleet.

 

Wat is Continuous Intelligence dan eigenlijk?

Met Continuous Intelligence meet je continue het softwaregebruik. De data van deze metingen sla je op. Door vervolgens data analytics op de data toe te passen krijg je nieuwe inzichten. Door het toepassen van Continuous Intelligence ontstaat dan ook er real-time inzicht in het gebruik van de geleverde software.

 

En ik hoor ook veel over Continuous Planning. Wat is dat dan?

De resultaten van het Continuous Intelligence platform voeden het Continuous Planning proces. Je kunt het planningsproces daarbij steeds verder automatiseren.

Bijvoorbeeld als gebruikers van de software onevenredig lang doen over een bepaalde functionaliteit kan je dat meten. In het backlog management scherm komt dan rechts een pop-up in het scherm, met een advies over het verbeteren van deze functionaliteit. Dit ontlast de productowner bij het prioriteringsproces. Continiuous planning vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus.

 

 Ik hoor ook steeds meer over Cloud, hoe hangt dat samen met Continuous Delivery 3.0?

Het hosten van het CD-platform in de Cloud en daarmee het aanjagen van de Cloud transitie is eigenlijk rand voorwaardelijk om echt meerwaarde te behalen. Het toepassen van Cloud maak het namelijk mogelijk om het aantal servers binnen een minuut enorm op- of af te schalen, afhankelijk van de behoefte. Dit zorgt voor elastische delivery, ofwel altijd leveren met minimale running cost. We gaan daarom in de cursus actief aan de slag met Cloud Solutions in combinatie met de CD ontwikkelstraten.

 

Stel je wilt de pipeline verbeteren: waar begin je dan?

Als rode draad zit dit in de cursus verweven, door in de blokken telkens terug te grijpen naar de eigen pipelines. In het laatste cursusdeel focussen we daar volledig op. We doen dit door het continue verbeteren van de ontwikkelstraten te integreren in de pipelines. Bijvoorbeeld door het maken van Value Steam Maps. Dit is reverse engineering van bestaande ontwikkelstraten. Deze VSM’s helpen te ontdekken waar het grootste verbeterpotentieel zit. Ook gaan we met een scan aan de slag, die cursisten inspireert verbeteringen aan te brengen.

 

Hoe heb je de praktijk verweven met de theorie?

Het programma bestaat eigenlijk uit drie pijlers. De eerste pijler is de theorie: wat is een pijplijn? Hoe is het opgebouwd? Welke elementen kom ik tegen? En welke onderzoeken zijn ernaar gedaan en welke Lean concepten schuilen erachter? De tweede pijler bestaat uit casussen. Deze komen uit de organisaties van de cursisten zelf. Op deze manier verbinden we de theorie aan de dagelijkse praktijk. Tijdens die acht weken pas je actief toe wat je geleerd hebt in de praktijk en binnen de eigen organisatie. De derde pijler vormen de gastsprekers uit de software-industrie, zoals Coolblue, Bol.com, Trivago, SnelStart en Vogsy.

 

In acht weken een eigen Continuous Delivery 3.0 Pijplijn opzetten klinkt ambitieus. In hoeverre lukt cursisten dat en integreren zij deze daadwerkelijk in de eigen organisatie?

Een pijplijn los van het huidige IT landschap maken is makkelijk. Met behulp van verschillende tools heb je dan razendsnel een pijplijn in elkaar. De moeilijkheid is het integreren in het bestaande IT landschap. Door aan de slag te gaan met casussen in teams ontstaan er levendige discussies die helpen bij het doorvoeren van verbeteringen op basis van de bestaande situatie. Deelnemers leren van elkaar, doordat zij er achter komen hoe andere organisaties dit aanpakken. Pipelines ontwikkelen we in de cursus daarom in teams.

We dagen cursisten op verschillende manieren uit om met de eigen pijplijn in de organisatie aan de slag te gaan.

Ook de grafische analyses van de bestaande pijplijn helpen hier erg bij. Op basis van deze analyse komen de belangrijkste knelpunten naar voren, waarop we binnen de cursus een verbeterplan maken. De meeste ontwerpen worden tijdens de cursus dan ook al (deels) geïmplementeerd.

 

Gedurende de achtweken komen er verschillende gastsprekers langs. In hoeverre voegen deze gastsprekers iets toe aan de theorie binnen de cursus.

De gastsprekers zijn op de hoogte van de theorie binnen de cursus. Vervolgens passen ze daar hun verhaal vanuit de eigen organisatie op aan. De gastprekers vertellen over onderdelen binnen de organisatie waar zij zelf tegen aan zijn gelopen, hoe zij deze uitdagingen overwonnen en waar zij nu staan met een blik naar de toekomst. 

Het NISI heeft een link met de software-industrie, de Universiteit Utrecht en verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Op welke manier versterken deze verbindingen de cursus?

We werken samen met een Europees breed netwerk van universiteiten. De cursus bestaat ook voor een belangrijk deel uit theorie afkomstig van wetenschappelijke papers, bijvoorbeeld de relaties tussen Continuous Delivery, Continuous Integration en Continuous Testing. Binnen de cursus kijken we telkens kritisch welke onderdelen we kunnen toevoegen aan het cursusmateriaal.

 

Welke behoefte is er vanuit de markt in het kennisgebied Continuous Delivery 3.0?

De vraag naar praktijkvoorbeelden en het overzicht voor het bouwen van een compleet CD platform. De cursus geeft dit overzicht, bijvoorbeeld door het geven van overzicht van bestaande open source tooling. Daarnaast geven we demonstraties met tooling die inspireren om zelf aan de slag te gaan. Ik het begin hoor ik van cursisten vaak moeilijkheden. Aan het einde van de cursusreeks vinden de cursisten het allemaal niet meer zo spannend.  

 

Waar denk je dat het in de toekomst heen gaat met het kennisgebied Continuous Delivery 3.0?

Op termijn zal het vakgebied steeds verder geïntegreerd zijn in het aanbod van de grote Cloud Providers, zoals Google, Microsoft en Amazon. Echter zover is het nog lang niet. Zeker niet in combinatie met legacy platformen, zoals Progress, SAP en Oracle. De cursus biedt daarom handvatten hoe je een customized platform bouwt met open source componenten.

 

Benieuwd naar de ervaringen van cursisten van de afgelopen cursus? Bekijk dan onderstaande video.

De volgende cursus vindt weer plaats op iedere woensdag van 3 april tot 22 mei. De cursustijden zijn van 15.00 uur tot 19.00 uur.

Hoe ziet het programma er op zo’n cursusdag uit?

Praktische informatie over de cursus lees je via de volgende link.Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

De afstand tussen universiteiten en de software-industrie verkleinen

Gastspreker Jan Vlietland.jpeg

Het Nederlands Instituut voor de Software Industrie (het NISI) wil de Nederlandse software-industrie ondersteunen. Volgens dr. Jan Vlietland, mede-oprichter, heeft Nederland de mogelijkheid om een vooraanstaande positie te verwerven in de software ontwikkeling. Daarnaast vindt Jan dat we onderzoek beter moeten benutten voor concrete innovatieve toepassingen.

Jan Vlietland is van mening dat we de Nederlandse software-industrie actief moeten stimuleren, waardoor er (nog) meer kennis opgebouwd wordt op het gebied van softwareontwikkeling. Als we dat doen zijn we minder afhankelijk van buitenlandse kennis.

Nederland is te klein om te concurreren met cloud-providers, zoals Google en Amazon.     Maar welk Nederlands informaticabedrijf zou zo’n enorme infrastructuur wereldwijd kunnen neerzetten? We moeten dan al snel op Europees niveau kijken. In de positie van een softwarebedrijf is het mogelijk om cloud-based al heel snel op te schalen. Hierdoor heb je op softwaregebied juist wel de mogelijkheid om hele specifieke kennis te ontwikkelen en te benutten. Op deze manier kan Nederland een vooraanstaande positie op het gebied van softwarekennis en Software as a Service (SaaS) veroveren.

Het NISI is opgericht om de wetenschap beter te verbinden met de praktijk. Daarnaast vindt het NISI het belangrijk dat studenten kennis hebben van de nieuwste technologieën op het gebied van softwareontwikkeling. De brug tussen universiteiten en software bedrijven is nog beperkt gelegd. ‘‘In eerste instantie ontstaat er vaak weerstand binnen bedrijven om nieuwe technologie te omarmen’’, aldus Jan Vlietland.

Informatica-studenten blijken echter heel goed in staat om vernieuwingen binnen bedrijven te laten adopteren. Op dit moment doen we dit vanuit het Young Professional Programma (YPP), een spin-off van het NISI. De studenten kunnen via het YPP de nieuwste kennis aan organisaties uitdragen. ‘‘Op deze manier ontstaat er meer innovatie binnen Nederlandse bedrijven. We hopen zo dat Nederland een vooraanstaande positie verwerft’’, volgens Jan Vlietland.

Dr. Jan Vlietland is mede-oprichter van het Nederlands Instituut voor de Sotware Industrie en doceert aan Universiteit Utrecht, Continuous Delivery 3.0 en Software Engineering. Daarnaast runt Jan het Young Professional Programma, dat talentvolle informaticastudenten ondersteunt in het ontwikkelen van de nodige praktijkkennis. Jan ziet graag dat andere universiteiten zich aansluiten bij het NISI: ‘‘samen met andere universiteiten kunnen we nog meer praktijkonderzoek verrichten, waar echt behoefte aan is’’.

Wil je meer weten over het Young Professional Programma? Ga dan naar www.search4solutions.nl/youngprofessionals/introduction/Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Trivago en Continuous Delivery 3.0

Trivago heeft de volledige dienstverlening op Amazon Webservices (AWS) gestoeld. Woensdag 2 mei 2018 presenteerde Wilco van Duinkerken van Trivago de AWS-implementatie bij de Continuous Delivery 3.0 Masterclasses op het Science park van Universiteit Utrecht. Alle cursisten waren weer sprakeloos aan het einde van de presentatie.

Wilco vertelde eerst kort over de diensten van Trivago. Daarna vertelde hij hoe Trivago de Cloud solution diep heeft ingebed in de dienstverlening. Trivago kan daardoor nagenoeg per direct, bijna oneindig opschalen. Hier merkt een gebruiker niets van. Trivago werkt daarbij veelvuldig met Serverless code op het Lambda platform.

 
Lables.jpg
 

Bij het gebruik van de cloud ontstaan er vele nieuwe mogelijkheden. Maar er ontstaan ook nieuwe uitdagingen. Zoals bij het scripten van Infrastructure as Code en upscaling. Wat doe je bijvoorbeeld met de tijdsvertraging in het bijschakelen van machines en hoe voorkom je dat er (veel) teveel machines worden bijgeschakeld. En als Amazon dan zelf met een oplossing komt gooi je dan echt meteen alle bestaande code weg en vertrouw je volledig op 'de cloud provider'?

 
IaC.jpg
 

Ook ga je als softwarebedrijf heel anders aankijken naar Running cost van software, omdat Running cost per softwarefunctie wordt gemeten. Elke ontwikkelaar is daarom verantwoordelijk voor de Running cost van software. Ontwikkelaars worden hierdoor gestimuleerd om te kosten continue te verlagen.

Elke nieuwe sessie van de metazoekmachine voor hotels maakt duidelijk dat de marktontwikkelingen op softwaregebied onverminderd snel gaan. 

Het Instituut dankt Trivago en Wilco weer voor de inspirerende sessie en zien uit naar de volgende sessie in het najaar.Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

PEN-test platform voor operationele Cybersecurity

27215565951_83f6c82dba_b.jpg

Het NISI financiert innovatieprojecten. Een recent innovatieproject is het PEN-test platform. Het PEN-test platform is onderdeel van Continuous Testing van Continuous Delivery 3.0.

Het PEN-test platform bevat een portfolio aan PEN-tests. De PEN-tests zijn geïntegreerd in het Continuous Delivery 3.0 platform dat in 2017 bij het NISI is ontwikkeld. Als er een nieuwe versie van de software wordt gereleased dan voert het platform alle benodigde tests uit, als onderdeel van Continuous Testing. Alle testen zijn gebaseerd op open-source tooling, ter beperking van lock-in. De resultaten worden gerapporteerd in een overzichtelijk rapport.

Het platform zorgt voor tijdige identificatie van kwetsbaarheden in websites en webservices, zodat ontwikkelaars de software herstellen, voordat het publiekelijk beschikbaar is. Het PEN-test platform voorkomt dataleks die met de AVG-wetgeving zo op het netvlies staat bij iedereen.

De resultaten zijn geïntegreerd het gedachtegoed van Cybersecurity en Continuous Delivery 3.0.Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Continuous Intelligence op het Europees Refsq congres

In deze editie van het Refsq was het NISI (Nederlands Instituut voor de Software Industrie) uitgenodigd voor een update over Continuous Intelligence. Dr. Jan Vlietland vertelde hierin, met voorbeelden, een inspirerend verhaal over het automatiseren van Requirements Analytics.

 
IMG_3050.JPG
 

Door het automatiseren van requirements analyse komt tijd vrij van Product Owners, Product Managers en Business Analisten. Hierdoor kunnen ze zich richten op wat echt het verschil maakt. Computersystemen zijn tegenwoordig krachtig genoeg om met Big Data en Machine Learning eenvoudig requirements te achterhalen uit enorme hoeveelheden gebruiksdata.

Het Refsq is het leidende jaarlijks terugkerend Europees congres over Requirements Engineering. In het congres komt de software industrie en onderzoekers samen ten behoeve van de ontwikkeling van dit prachtige vakgebied. Sprekers vertellen in 20-30 minuten durende blokken inspirerende verhalen over vraagstukken of onderzoeksresultaten op het gebied van requirements engineering.

Het congres is de moeite waard voor iedereen die zich bezig houdt met Requirements Engineering en Continuous Intelligence. Voor meer informatie bezoek je de website van het Refsq.

Voor meer informatie over Continuous Intelligence bezoek je de onderzoeks en cursuspagina.

Met dank aan iedereen die het congres weer mogelijk heeft gemaakt.

 
refsq18GroupPhoto.jpg
 Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Add Continuous Planning to your CD 3.0 pipeline

A Continuous Planning platform supports the development and management of an Agile portfolio. It consists of an Agile portfolio that is continuously managed and visualized to stakeholders. In this post we show the setup of Redmine as open source alternative for Jira. Redmine is completely free and flexible with many plugins.

Redmine is part of our Continuous Delivery 3.0 platform that supports the complete Agile software development lifecycle, from concept to cash. The platform enables delivery of features from design to released to production in minutes. The video below presents the full platform, zooms in on Continuous Planning and then the tool Redmine.

 

 

 

 

As mentioned in the video Redmine runs on an Ubuntu 17.04 platform with Ruby, mysql, Passenger and Nginx. The installation procedure:
1. Ubuntu 17.04 VM with 1 CPU. Port 8080 and dependency installation
2. Install Ruby and configure MySQL
3. Install Phusion Passenger and Nginx
4. Contigure Nginx
5. Install Redmine and run Redmin
6. Install and run Redhopper plugin
7. Install and run Redmine Agile plugin
8. Demonstrate the final result

After performing the complete procedure Redmine runs on the VM and is accessible via the url., as shown in the video below.

 
 

Below you find the video series of the detailed installation and configuration. The video's are intended for reference as we have the detailed installation script available.

Feel free to contact us if you would like to receive the script or would like to receive  more information regarding our Continuous Delivery 3.0 platform.

 

 

Step 1: Google Cloud, Ubuntu 17.04 and Dependency installation

Step 2: Install Ruby and configure MySQL

 
 

Step 3: Install Phusion Passenger and Nginx (boring)

Step 4: Contigure Nginx

 
 

Step 5: Install and run Redmine

The completes the installation of Redmine.

As bonus we also install the two plugins to add Agile features.

 
 

Step 6: Install and run Redhopper plugin

Step 7: Install and run Redmine Agile plugin

 
 Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Build your Continuous Integration Pipeline with Google Cloud Platform

In this blog we demonstrate the creation of a Continuous Integration pipeline based on Google Cloud Platform. The blog includes a video showing the step-by-step setup from scratch.

Continuous Integration is one of the corner stones of the Continuous Delivery 3.0 pipeline. Continuous Integration needs orchestration to perform a number of actions: fetch the source code from the repository, build the code, do code quality checks, run unit tests and store the target files in a component repository.

The video below shows how the orchestrator is installed on Google Cloud Platform. Google Cloud offers IaaS and PaaS as cloud solution for the pipeline.

In the video the following steps are processed:
1. Login onto https://cloud.google.com
2. Start compute engine
3. Create the Linux based Virtual Machine, accessed by open SSH
4. Install the Java Runtime Environment : sudo apt-get install default-jre
5. Install jenkins
    wget -q -O - http://pkg.jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key | sudo apt-key add -
    sudo sh -c 'echo deb http://pkg.jenkins-ci.org/debian binary/ > /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list'
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install jenkins
    sudo /etc/init.d/jenkins start
6. After installation a few check commands
    curl -vvv jenkins:8080
    curl -vvv <public ip>:8080
    browser <public ip>:8080

The video was shot once in real-time, so without editing and fuzz:

 

 

 Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Snelstart gastspreker op start cursus Continuous Delivery 3.0

27 september 2017 is een belangrijk moment op de campus van Universiteit Utrecht . De start van de post-doctorale najaarscursus Continuous Delivery 3.0.

In de cursus leer je hoe je een state-of-the-art Continuous Delivery 3.0 pipeline opzet. Een Agile platform om software in hoog tempo te ontwikkelen. Een platform met een mix van open-source producten en cloud-platformen. Een platform dat het gebruik analyseert en rapporteert, voor bijvoorbeeld Product Owners, zodat IT teams de juiste software gaan ontwikkelen.

In bijna elk cursusdeel hebben we een uitstekende gastspreker uit de software-industrie. De gastspreker in het eerste cursusdeel is de software architect van SnelStart. SnelStart is een prachtig Nederlands bedrijf dat op een zeer Agile wijze software ontwikkelt met een ver ontwikkeld Continuous Delivery 3.0 platform.

We kijken uit naar de komst en danken onze collega's in de industrie.

 
Henry_Been_ContinuousDelivery.jpg
 
"Namens SnelStart zal ik vertellen over onze groei en de bijbehorende verbeterslagen door de IT-afdeling. In die jaren hebben wij een "continu leveren" cultuur gerealiseerd. In korte cycli, van soms minder dan een dag, gaan we van "idee" naar "geleverd". Intussen werken we al aan het plannen van de volgende wijziging. Plannen, leveren, testen en daarvan leren lopen vol-continue, parallel aan elkaar en er is een constante feedback loop tussen alle activiteiten.
In een uur zal ik de deelnemers inspireren met de reis van SnelStart. Daarbij komen ook de onderwerpen continuous planning en continuous intelligence uitgebreid aan de orde. Dit zijn de onderwerpen welke het niet gewoon continuous delivery... maar continuous delivery 3.0 make. Het zijn precies de onderwerpen die op dit moment vol onze aandacht hebben."

Meer informatie over de cursus is hier te vinden. Inschrijven is nog mogelijk.Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Continuous Intelligence: ook zonder Cookies inzicht in het gebruik van je software

Continuous Intelligence is een van de vijf pijlers van Continuous Delivery 3.0. Continuous Intelligence geeft je inzicht in het gebruik van je software. 

Bij Continuous Intelligence doorloop je telkens drie stappen. Stap 1: het verzamelen van gegevens over het gebruik van de software, Stap 2: het uitvoeren van intelligente analyses op de gegevens. Stap 3: het maken van overzichtelijke rapportages voor de Product Owner of Software Product Manager.

 
 

Verzamelen van gegevens
Een van de bekende manieren is het verzamelen van IP-adressen; welke IP-adressen maakt gebruik van de software. Daarnaast worden Cookies nog steeds veel gebruikt. Een Cookie is een klein tekstbestandje dat door de software wordt opgeslagen bij de webcliënt (lees: webbrowser).  Hierdoor ziet de software of een webcliënt terugkeert. En kan de software bij het tweede bezoek andere informatie tonen. Een webcliënt kan ook worden gevraagd om gegevens over de cliënt (lees: device) te sturen. Hiermee kan de software voor dat device de presentatie optimaliseren.

Combineren van gegevensbronnen
Als gegevensverzamelingen gecombineerd worden, dan nemen de mogelijkheden exponentieel toe. Bijvoorbeeld met het combineren van Facebook, nieuwsbrieven en log-files kan je conversie meten over leeftijd en geografie. Zo bouw je een veel nauwkeuriger beeld op van het gebruik van je software.

Selecteren van gegevens
Weet wat je wilt weten en rapporteren. Op basis daarvan kun je de juiste gegevens verzamelen, analyseren en rapporteren. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn om te analyseren hoe gebruikers de frond-end gebruiken. Hiertoe worden met een script muisbewegingen verzameld. Het programma Hotjar geeft zo in een heatmap weer langs welke paden de muis over het scherm beweegt. Hieronder zie je een voorbeeld hiervan:

Samenvattend
Met Continuous Intelligence kan informatie online, verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd worden. Product Owners of Software Product Managers houden zo overzicht over waar het Agile team het beste aan kan werken. Als je meer wilt weten over Continuous Intelligence dan is de Continuous Intelligence sessie van de cursus Continuous Delivery 3.0 van het NISI een goede optie. Hier leer je analyse-technieken te integreren in je eigen software, zodat je niet afhankelijk bent van gegevens die bij een derde-partij worden opgeslagen.

Je leest regelmatig meer over Continuous Delivery en Continuous Intelligence op het blog.

 Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Overwin de beperkingen van Continuous Delivery

Met Continuous Delivery kun je software geautomatiseerd opleveren, in plaats van handmatig. Continuous Delivery stelt Agile development teams in staat om software kort-cyclisch te leveren. Maar als je maximale waarde aan je klanten wilt leveren dan vul je Continuous Delivery aan met Continuous Intelligence en Continuous Planning.

Waaruit bestaat Continuous Delivery?
Continuous Delivery kun je indelen in drie hoofdgebieden,

  • Continuous Integration
  • Continuous Testing
  • Continuous Deployment

Continuous Integration betreft het continue integreren van source code onderdelen in de code base. Continuous Testing omvat het continue testen van de code, componenten en systemen. Continuous Deployment is het continue uitrollen (lees: installeren) van code, componenten en systemen op (virtuele) omgevingen. Samen vormen het de Continuous Delivery pipeline. Hieronder zie je een plaatje van zo'n Continuous Delivery pipeline:

 
 

Breidt Continuous Delivery uit met Continuous Intelligence & Planning!
Eigenlijk is Continuous Delivery maar de helft van het verhaal. De drie gebieden ondersteunen immers alleen het proces van coderen tot en met uitrol. Automatiseren van het werk voorafgaand aan coderen ontbreekt. Toevoegen van Continuous Intelligence en Continuous Planning vult dit gat. Samen vormt het dan de vijf hoofdgebieden van Continuous Delivery 3.0. Hieronder zie je de vijf gebieden dat het Agile team ondersteunt grafisch weergegeven:

 
 

Noot: recent is de term Continuous Tracking vervangen door Continuous Intelligence omdat Intelligence de lading van het concept beter dekt.

Wat levert Continuous Delivery 3.0 op?
Continuous Delivery 3.0 automatiseert de lifecycle van concept tot cash. Vanaf inzicht in het gebruik van de software t/m de uitrol van nieuwe softwareversies. Met Continuous Intelligence creer je dit inzicht en met Continuous Planning kies je de functies die de meeste klantwaarde toevoegen. Het team ontwikkelt functionaliteit dat de meeste waarde toevoegt voor de gebruiker. Het team wordt kosten-effectiever en krijgt een hogere klantwaardering.

Continuous Delivery 3.0 platform
Bij het NISI is begin 2017 een Continuous Delivery 3.0 platform ontwikkelt waarmee demonstraties worden gegeven. Ook wordt dit platform gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze dienstverlening. Zo hebben we een App ontwikkeld om realtime te rapporteren over het gebruik van de website.

Samenvatting
In deze blog hebben we inzicht gegeven in de vijf hoofdgebieden van Continuous Delivery 3.0. Vind je deze informatie waardevol? De vijf gebieden hanteren we als basis bij de cursus Continuous Delivery 3.0 gegeven door het Nederlands Instituut voor de Software Industrie. Deze praktische cursussen geven je handvatten die je direct in de praktijk kunt toepassen, zo geven onze vorige cursisten veelvuldig aan. En ook de Continuous Delivery 3.0 workshops bij NederlandICT zijn een leuke manier om kennis te maken met Continuous Delivery 3.0. Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

The Google vision on No-Ops platform

Last week Google gave a presentation and demonstration during the NISI Continuous Delivery 3.0 course. In this update we summarize the brief highlights.

Even with a PaaS based Continuous Delivery 3.0 platform server maintenance work is required to keep the platform up and running. Google shared their vision to move to a Serverless / NoOps  platform

One of the key topics is the Google Container Engine (GKE), with Kubernetes (K8s)
 

google-container-engine.jpg

Continuous Integration and Continuous Deployment is then achieved as presented in the following slide

continuous-delivery-container

Next week we move from Continuous Delivery to Continuous Delivery 3.0 by covering Continuous Tracking of users. We help the course participants to advance their data collection, data analytics and reporting techniques.

Interested in the Continuous Delivery 3.0 course? See more information about the course and the next available dates.Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Continuous Delivery 3.0. platform

Tijdens de cursus Continuous Delivery 3.0 wordt gebruik gemaakt van een Continuous Delivery 3.0 platform. Het platform is ontwikkeld vanuit een samenwerkingsverband van het NISI, Search4Solutions en Universiteit Utrecht. Alle elementen van Continuous Delivery 3.0 zijn verwerkt in het platform. Ewan Klomp studeert informatiekunde aan de Universiteit Utrecht en is tevens software developer bij het NISI. Hij is de drijvende kracht achter het Continuous Delivery 3.0 platform.

Welke functie vervult het Continuous Delivery Platform?

De belangrijkste processen van het continue integreren, testen en uitrollen van software. Daarnaast bevat het platform morgelijkheden om gebruikersfeedback te verzamelen, te analyseren en te rapporteren. Ook bevat het platform mogelijkheden om de resultaten te verwerken in Agile planningen en roadmaps.

Wat leren cursisten over Continuous Delivery tijdens de cursus?

Tijdens de cursus Continuous Delivery (CD) 3.0 leren cursisten wat een Continuous Delivery 3.0 platform is en hoe je dit opzet en verder ontwikkelt. Daarbij leren ze hoe je gebruikersfeedback genereert en hoe je dit verwerkt in Agile roadmaps.

Na de cursus kunnen cursisten zelf een Continuous Delivery pipeline ontwikkelen en implementeren, passend bij het IT landschap van het bedrijf waarin ze werken. Tijdens CD 3.0 demonstraties laten we zien hoe je dit zelf doet.

Wat wordt er behandelt tijdens de demonstratie?

Het demonstratie platform bestaat uit 2 delen, de front-end (app) en de backend (webapplicatie). Het normale Continuous delivery traject wordt behandeld in de demo aan de hand van de webapplicatie. Met name het tracken en plannen wordt behandeld door middel van een Mobile App.

Bekijk de korte video’s met demo van de Front end pipeline in Xamarin

Welke tools zijn er gebruikt voor het Continuous Delivery 3.0 platform?

Er is vooral gebruik gemaakt van open source software. Meerdere. Jenkins instances worden gebruikt voor de orchestratie van het Continuous Delivery proces. De webapplicatie is geschreven in Java en maakt gebruik van Spring Boot voor de REST API. Maven wordt gebruikt om de applicatie te bouwen. De Spotify plugin zorgt voor het aanmaken van de Docker images. De uitgerolde Docker images vormen de backend voor de Mobile Apps. De Mobile App worden geschreven in Xamarin, een omgeving om Apps mee te ontwikkelen in Visual Studio en C#. Deze Apps worden vervolgens gepubliceerd via de bekende Google en Apple Mobile App stores.

Bekijk de korte video van de User Acceptance test

Cursus Continuous Delivery 3.0

De cursus Continuous Delivery 3.0 wordt in het najaar herhaald. De achtdelige cursus is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht. De lessen worden voor een deel verzorgt door sprekers van softwarebedrijven zoals Google en Microsoft. Lees meer informatie over de cursus of stuur een mail om op de hoogte te blijven van nieuwe cursusdata.Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Continuous Delivery 3.0 platform

Deze week is bij het NISI de cursus Continuous Delivery 3.0 van start gegaan. Deze cursus leidt professionals op tot Continuous Delivery experts. Cursisten zijn na het afronden van de cursus in staat om zelf een Continuous Delivery pipeline te ontwikkelen, passend bij het IT landschap van het bedrijf waarin de professional opereert.

Tijdens de cursus wordt er regelmatig gebruik gemaakt van een Continuous Delivery 3.0 platform. Het platform is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van het NISI, Search4Solutions en Universiteit Utrecht. Alle elementen van Continuous Delivery 3.0 zijn verwerkt in het platform. Het platform is gebaseerd op (veelal Open Source) componenten, zoals: Jira, Jenkins, Xamarin,(VS), Nexus, Docker, Sonarqube, Maven, Google Analytics, MS Build, NUnit, JUnit. Het platform bevat een pipeline voor zowel front-end als back-end development.

Wil je meer weten over ons Continuous Delivery 3.0 platform of ben je geïnteresseerd in een demonstratie? Mail dan naar info@nisi.nl

nisi-cursus-continuous-delivery.jpgKijk voor cursusinformatie op de cursuspagina

Waarom ieder software bedrijf de transitie naar Continuous Delivery zou moeten maken

Binnen softwareontwikkeling heeft Continuous Delivery zich al ruimschoots bewezen en is het bij veel bedrijven een goed ingevoerde methodiek. Er zijn echter nog altijd bedrijven die de methodiek nog niet hebben omarmd en de traditionele waterval methode toepassen. Een gemiste kans want wanneer Continuous Delivery goed wordt geïmplementeerd heeft deze ontwikkelmethode volgens ons alleen maar winnaars. 

Continuous Delivery voor de klant

Als klant krijg je niet alleen de features die je echt wilt gebruiken, het uitleveren van nieuwe onderdelen of verbetering gebeurt ook op een gebruiksvriendelijke manier. Feedback van gebruikers leidt tot betere software producten en creëert een dialoog tussen gebruikers en de producent. Gebruikers krijgen het gevoel dat het bedrijf echt luistert naar hun wensen. Zo zorgt Continuous Delivery voor meer verbondenheid met de doelgroep.

Efficiëntie voor het bedrijf

Met behulp van Continuous Delivery brengen bedrijven hun product snel en efficiënt in productie. Door de verminderde ontwikkeltijd kun je beter inspelen op wensen in de markt. Hierdoor lever je betere software die een grotere omzet levert. Door feedback van gebruikers is de kans op ‘waste’ kleiner. Je levert minder software die klanten niet gebruiken waardoor de winstmarge verbetert.

Uitdaging en waardering voor softwareontwikkelaars

Doordat een groot deel van het proces geautomatiseerd verloopt zijn er minder handmatige en repeterende acties te verrichten. Daardoor kunnen ontwikkelaars zich richten op het werk waar ze goed in zijn en enthousiast van worden, software ontwikkelen. Ook de directe terugkoppeling van je klant is een voordeel voor softwareontwikkelaars. Een product ontwikkelen waar je klanten echt wat aan hebben geeft een goed gevoel.

De transitie van waterval-methode naar Continuous Delivery vergt de nodige inspanning en niet alleen binnen een ontwikkelafdeling. De omschakeling naar Continuous Delivery brengt software ontwikkeling letterlijk in een stroomversnelling waar veel partijen voordeel bij hebben. Niet in de laatste plaats de software gebruikers. 

Cursus Continuous Delivery 3.0

Het NISI start op 22 februari met een 8-delige cursus Continuous Delivey 3.0. Tijdens de cursus wordt in acht blokken de opbouw en werking van een Continuous Delivery pipeline behandeld. Gastsprekers van Microsoft en Google delen hun ervaring en kennis uit de praktijk. 
>>Lees meer over de cursus of meld u direct aan. Kijk voor cursusinformatie op de cursuspagina