De 5 uitdagingen van een Product Owner in het scrum team

 

De 5 Uitdagingen Van Een Product Owner

De scrum methodiek is niet meer weg te denken. Vroeg of laat komt de product owner in de problemen en dan…

product_owner_uitdagingen.jpg

Werken met scrum is al lang niet meer beperkt tot de IT afdeling. De methode bracht explosieve groei teweeg bij software start-ups en vond zo zijn weg binnen het hele bedrijfsleven. Met de toename van scrum in traditionele organisaties en andere disciplines dan ICT, groeit ook het aantal teleurstellingen. Scrum blijkt niet altijd de Heilige Graal te zijn waar iedereen op hoopt. De sleutel tot succes of falen ligt vaak in handen van de Product Owner.

 1. Inzicht In De Markt

  Onvoldoende inzicht in de markt. Een goede Product Owner ontwikkelt een visie op zijn markt. Als hij zich hierin onvoldoende verdiept, ontbreekt een goede basis om de juiste keuzes te maken. ‘Zonder inzicht geen uitzicht’.

 2. Productkennis

  Om goede prioriteiten te stellen is het belangrijk het product tot op detailniveau te kennen. Je moet immers weten waar het product nu staat en waar je het naar toe wil brengen. Ook is inhoudelijke kennis vereist om de haalbaarheid van de sprints te bediscussiëren met het team. Dan is een verregaande productkennis geen overbodige luxe.

 3. Planning

  Een ander veelvoorkomend probleem is het verdrinken in de waan van alledag. Een meeting hier, een stand-up daar, het specificeren van de user stories of het prioriteren van de backlog. Het speelveld van de Product Owner is breed. Hoe urgent sommige activiteiten ook lijken, de markt mag niet uit het oog worden verloren. Dit is de basis waarop de Product Owner functioneert. Een goede PO maakt dus tijd vrij voor marktanalyse.

 4. Het Politieke Speelveld

  In een organisatie spelen verschillende belangen. Deelnemers aan de cursus software product management vragen mij vaak hoe je manoeuvreert door dit lastige politieke speelveld in rol van Product Owner.

  De Product Owner fungeert als spil tussen de klant, het management en zijn scrum-team, waarbij hij als beslisser optreedt over wat prioriteit heeft. Een voorbeeld: al maandenlang is er die ene bug. De doorn in het oog van de IT afdeling. Vanuit die kant groeit de druk om dit in de volgende sprint aan te pakken. Tegelijkertijd komen er alarmerende berichten vanuit de marketingafdeling; de klant lijkt een heel ander soort product te willen. Wat krijgt voorrang?

 5. Prioriteren

  Het navigeren in tegengestelde belangen speelt niet alleen bij verschillende disciplines, maar ook bij lijnmanagers en projectmanagers. In veel bedrijven is Agile werken nog niet in alle lagen van de organisatie geïmplementeerd, waardoor Agile en Waterfall methodes naast elkaar lopen. Vaak zien we dat Agile is geïmplementeerd op operationeel niveau, terwijl op tactisch niveau wordt gewerkt met lange-termijn planning.

  Deze ‘traditionele’ project- en lijnmanagers hebben te maken met harde deadlines en bijbehorend budget. Als er meerdere verzoeken binnenkomen en je kunt als scrum-team nog maar één project aanpakken, waar kies je dan voor? Uiteraard wil iedere partij zijn eigen belangen voor laten gaan. Wijs navigeren tussen deze (soms dwingende) belangen is een sleuteleigenschap van een goede Product Owner.

Conclusie

De Product Owner is niet per definitie een technisch ingewikkelde rol. Maar hij heeft wel te maken met een breed speelveld en een complex, politiek krachtveld. Welke 7 kwaliteiten maken een goede Product Owner?

 

There Is More To Read