De 7 belangrijkste kwaliteiten van een goede Product Owner

 

De 7 Belangrijkste Kwaliteiten Van Een Goede Product Owner

Veel verantwoordelijkheid, weinig autoriteit. Goede product owners maken het verschil door…

a_de-7-belangrijkste-kwaliteiten-van-een-product-owner.jpg

Product Owner is geen gemakkelijke rol binnen het scrum team. Toch wordt deze functie het meest onderschat. Meer dan eens zie ik dat, in de transitie naar Agile werken, bestaande Product Managers automatisch benoemd worden tot Product Owners. Wat voor impact heeft dit op een organisatie?

Soms pakt dat geweldig uit, maar in andere gevallen heeft het dramatische gevolgen. Dan is de PO onvoldoende voorbereid op de multidisciplinaire uitdagingen in zijn functie. Hoe kun je dit omzeilen?

Wat zijn de 7 cruciale eigenschappen van een goede product owner?

 1. Visie Op Product En Markt

  De Product Owner is iemand met product- en marktkennis. Hij staat in contact met alle stakeholders en focust zijn blik steeds op waar de meeste toegevoegde waarde te behalen is. Dit kan alleen als hij een sterke visie heeft op het product en de markt. Waar ligt de behoefte in de markt op korte en lange termijn? Welke mogelijkheden zijn er in de ontwikkeling van het product? En hoe haal ik de meeste waarde uit het scrum-team? Een goede Product Owner is kritisch en moet dus ook regelmatig ‘nee’ durven te verkopen.

 2. Visie Vertalen Naar Concrete Acties

  In de software product management cursus zeg ik altijd: “Het formuleren van een visie alleen is niet genoeg”. Als Product Owner moet je de vertaalslag kunnen maken van de ‘abstracte’ visie naar uitvoerbare ‘brokken’.  Hoe dichter bij de uitvoering, hoe meer verfijnd de product backlog is. De magie in de backlog zit in de prioritering - op het juiste moment aan het juiste onderdeel werken. Hoe pakt hij dit agile op?

  De Product Owner creëert eerst kleine experimenten voordat grote onderdelen worden opgepakt. Ervaring op operationeel niveau is van belang om de capaciteit van het team te kunnen inschatten.  Op basis hiervan kan hij de product backlog slim invullen en aanpassen.

 3. Agility

  Agile = wendbaar en dat geldt ook voor de Product Owner. Hij moet kunnen schakelen tussen alle stakeholders en facetten, van klant, management en team tot product, markt, organisatie en eigen visie. Hij kan zich op dezelfde dag bezighouden met klantbevraging, team stand-ups, strategisch management overleg en het manoeuvreren tussen de belangen van stakeholders in de organisatie. Het is aan de Product Owner om te bepalen wat op dat moment voorrang heeft. Een strikte houding kan succesvol schakelen dan behoorlijk in de weg staan.

 4. Prioriteiten Stellen

  De Product Owner is altijd op zoek naar de hoogst mogelijke waarde voor de klant. Telkens opnieuw beslissingen nemen over de hoogste prioriteit van dat moment. Wanneer is het bijvoorbeeld tijd voor innovatie en wanneer voor het opruimen van brokken werk die zijn blijven liggen (zgn. legacy)?

  Wanneer je nooit iets doet aan legacy, dreigt er een opstapeling van werk, maar zonder voldoende innovatie blijf je stilstaan. De balans en prioritering is dus belangrijk.

 5. Team-Player

  De Product Owner werkt met een breed scala aan type mensen. Op tactisch niveau overlegt hij met politieke stakeholders en op operationeel niveau met alle mensen in het scrum-team, zoals IT’ers, business developers en marketeers. Hoe gaat hij om met deze verschillende groepen en hun manieren van communiceren?

  De Product Owner moet over voldoende sociale vaardigheden bezitten om effectief samen te werken met verschillende groepen mensen binnen en buiten de organisatie. Kortom; de Product Owner is een echte team-player.

 6. Motiverend Leiderschap

  Verschillende groepen mensen hebben verschillende belangen. De Product Owner is de spil tussen deze belangen en moet mensen mee kunnen krijgen in zijn beslissingen. Bijvoorbeeld het scrum-team. Meningen over wat er in sprints moet worden opgepakt kunnen verschillen, maar uiteindelijk neemt de PO de beslissing. Hiervoor moet hij voldoende gezag en respect van zijn teamgenoten hebben en hen kunnen stimuleren volop in de sprint te gaan.

  Omdat een scrum-team zelf organiserend is, is de belangrijkste leiderschapskwaliteit voor een Product Owner om te inspireren. Het top-down voorschrijven aan een team wat ze moeten doen, werkt niet in een Agile omgeving. Op die manier haal je een stuk autonomie weg die hard nodig is voor het laten slagen van zelforganiserende teams. Wat is de beste manier om het meeste uit je team te halen?

  Empowerment - Als leider goed moet luisteren naar je team, openstaan voor suggesties en makkelijk benaderbaar zijn.

 7. Zelfkennis

  Een Product Owner zit dus in dynamisch vaarwater. De druk is hoog en het aantal stakeholders groot: een vruchtbare grond voor het ontstaan van conflicten. Dit kan zijn weerslag hebben op de Product Owner als persoon. De PO moet zichzelf goed kennen om de druk en conflicten niet in de weg te laten staan van gedegen beslissingen en creatieve oplossingen.

  Tijdens mijn kennisdeel sessies op Universiteit Utrecht zeg ik altijd: “Durf hulp te vragen”. Hulp van bijvoorbeeld het team, klanten, marketeers, trendsetters of user interface bouwers.

  Bijvoorbeeld: je wil het uitproberen van een nieuw product opknippen in verschillende brokken werk, maar het kan je ontbreken aan specifieke technische kennis om dit op de juiste manier te doen. In plaats van zelf alles uit te zoeken, adviseer ik de persoon te zoeken die hier wel alle ins & outs van weet. Vervolgens faciliteer je deze persoon in het opknippen van het project in de juiste brokken.

  De PO kan niet alles weten - hij moet voortdurend op zoek zijn naar waarheden.

  Tip: hulp van een ervaren Agile coach kan heel waardevol zijn voor de Product Owner. Iemand die de PO kan spiegelen en helpen met het doseren van zijn energie op het juiste moment.

Conclusie

Deze opsomming van kwaliteiten maakt duidelijk dat de Product Owner rol er geen is voor on-the-side. Het is een drukke baan die toewijding vraagt en het is belangrijk dat dit ook wordt erkend door het management. Specifiek deze 5 uitdagingen zijn zien we vaak terug.

De werving van een goede Product Owner is belangrijk en kost tijd. Gezien zijn spil-in-het-web functie staat een niet functionerende PO het innovatieve succes van de organisatie immers in de weg. Kortom: een verantwoordelijke taak voor de HR afdeling.

Het werven van competente IT-professionals is een lastige taak. Vaak is omscholing van huidig personeel een aantrekkelijkere oplossingen. De cursus software product management aan Universiteit Utrecht gegeven door Hoogleraar Sjaak Brinkkemper en gastsprekers is de enige product management opleiding in Nederland die zich richt op IT-professionals. 300+ alumni kunnen jou vertellen hoe zij zich hebben ontplooit tot software product manager.

 

There Is More To Read


Product OwnerJan Vlietland